مصوبات وفایل صوتی جلسه ۴

  • ۳ شهریور ۱۴۰۰
  • ۲۴ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۴

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۴

بخش سوم فایل صوتی جلسه ۴

بخش چهارم فایل صوتی جلسه ۴

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۴

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۵/۲۴ تاریخ جلسه :  سه شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۶/۲

ازساعت ۸ لغایت  ۱۵/۳۰

شماره جلسه  :  ۴
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ مهدی خراسانیان       ۵ مجید نظری      
۲ عباسعلی طالب بیدختی       ۶ حسین موسوی      
۳ رضا صباغیان       ۷ علی همتی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با استعانت از خداوند منان و با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) و تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید ، جلسه چهارم شورای شهر سمنان به ریاست آقای مهدی خراسانیان آغاز گردید در ابتدای جلسه آقای خراسانیان در صحبت های پیش از دستور مواردی از جمله توضیحاتی در خصوص کمیسیون های شورا و تشکیل آن که به ماده ۹۴ قانون شوراها نیز اشاره شده همچنین در خصوص ورود اعضای محترم شورای شهر در باب ورود مستقیم به امورات شهرداری باستناد به ماده ۹۵ قانون شوراها نیز تذکرات داده شد در ادامه برادران همتی ، نظری ،گلهاشم ، صباغیان در نطق پیش از دستور به مواردی چون اولویت برنامه ها و تذکراتی در خصوص روند کاری شورا پرداختند .

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ ۴ ۱۴۰۰/۶/۲
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱-لایحه شماره ۱/۳۱/۸۰۸۰ مورخه ۱۴۰۰/۵/۱۰ در جلسه مطرح و با جابجایی و کاهش ردیف بودجه ۲۱۰۲-۶۰۵۰۲۰۵ به مبلغ کل اعتبار بدلیل عدم قابلیت اجرایی در سال جاری و افزایش به ردیف بودجه ۲۱۰۲-۴۰۲۰۴۰۱ و جابجایی اعتبار ردیف بودجه ۲۱۰۲-۲۰۷۰۲۰۱ به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اضافه به ردیف بودجه ۲۱۰۲-۴۰۲۰۴۰۱ و با کاهش اعتبار به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ردیف ۲۱۷۴-۵۰۴۰۲۰۷ و افزایش به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ردیف ۲۱۰۲-۲۰۱۰۱۰۳ به شرط تکمیل پروژه و افزایش به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ردیف ۲۱۷۲-۲۰۶۰۴۰۲ به شرط پایان اسکلت و سفت کاری تجاری ها و با افزایش به مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ردیف بودجه ۲۱۳۲-۲۰۱۰۲۲۶ به شرط تکمیل بخش های نیمه تمام موافقت گردید .  

 ۲- لایحه شماره ۱/۳۱/۷۹۶۲مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ درجلسه مطرح و با جابجایی و کسر اعتبار به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ردیف ۲۱۸۱-۶۰۵۰۲۰۲ و افزایش به ردیف ۲۱۷۴-۱۰۱۰۳۰۱ و کسر از ردیف ۲۱۸۱-۶۰۵۰۲۰۴ به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و افزایش به ردیف ۲۱۷۴-۱۰۱۰۳۰۱ و کسر اعتبار از ردیف ۲۱۸۱-۶۰۵۰۲۰۳ به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و افزایش به ردیف ۲۱۷۴-۱۰۱۰۳۰۱  موافقت گردید .

 

۳- لایحه شماره ۱/۳۱/۸۲۲۸ مورخه ۱۴۰۰/۵/۱۱ در جلسه مطرح و با جابجایی و کسر اعتبار ردیف ۲۱۱۲-۲۰۱۰۳۰۶ به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و افزایش به ردیف ۲۱۱۲-۴۰۲۰۴۰۶ و کسر اعتبار ردیف ۲۱۱۲-۲۰۷۰۱۰۵ به مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و افزایش به ردیف ۲۱۱۲-۴۰۲۰۴۰۶ و کسر از ردیف ۲۱۱۲-۴۰۱۰۴۰۵ به مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و افزایش به ردیف ۲۱۱۲-۴۰۲۰۴۰۶ و کسر از ردیف ۲۱۱۲-۴۰۲۰۱۰۳ به مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و افزایش به ردیف ۲۱۱۲-۴۰۲۰۴۰۶ موافقت گردید .

 

۴- با موافقت کلیه اعضا جلسه فوق العاده برای روز چهارشبه مورخه ۱۴۰۰/۶/۳ با محوریت انتخاب شهردار برگزار میگردد.

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و چهار  مصوبه به پایان رسید .

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ مهدی خراسانیان *    
۲ عباسعلی طالب بیدختی *    
۳ رضا صباغیان *    
۴ حسین گلهاشم *    
۵ مجید نظری *    
۶ حسین موسوی * بند ۳    
۷ علی همتی * بند ۲    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد