مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۷۰

  • ۹ خرداد ۱۴۰۰
  • ۱۰۶ بازدید

فایل صوتی جلسه ۳۷۰

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۷۰

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۳/۵ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۳/۸

ازساعت ۱۶  لغایت  ۲۲

شماره جلسه  :۳۷۰
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۷۰ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه : بررسی لوایح ونامه ها خواهد بود در این جلسه آقای ناظم رضوی شهردار محترم سمنان نیز شرکت داشتند کارشناسان حقوقی و املاک و رئیس سازمان عمران شهرداری نیز در مورد لوایح ارسالی و توضیحات لازم  در این جلسه حاضر بودند .

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ۳۷۰ ۱۴۰۰/۳/۸

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸ -تصمیمات متخذه :

 ۱- لایحه شماره ۱/۱/۳۶۷۶ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۹ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با صورتجلسه توافقی ۱۴۰۰/۳/۱ فیمابین شهرداری سمنان و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان بابت تملک ۸۶۴۰ متر مربع از اراضی مجموعه ورزشی کارگران سمنان پلاک ثبتی ۶۵۸/۹۷۶۶ بر اساس نظریه کارشناسی شماره ۱/۱۱/۴۰۲۳ مورخه ۱۴۰۰/۲/۳۰ هیات ارزیابی به مبلغ ۱۱۲/۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت شد .

 

۲- لایحه شماره ۱/۴/۳۵۶۲ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۹ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با اخذ تسهیلات خرید دین از بانک شهر به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورد موافقت قرار گرفت .

 

۳- لایحه شماره ۱/۱۰/۳۶۲۶ مورخه ۳۰/۲/۱۴۰۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با محاسبه عوارض پذیره پست های برق سطح شهر بر مبنای ماده یک تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان و محاسبه آن در حساب فیمابین شهرداری سمنان و شرکت توزیع برق شهرستان سمنان موافقت گردید .

 

۴-لایحه شماره ۱/۱۶/۳۴۴۴ مورخه ۱۴۰۰/۲/۵۲۷ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با فروش زمین از طریق برگزاری مزایده ملک شهرداری واقع در ضلع جنوب شرقی میدان امام علی و هزینه کرد آن در پروژه های زیر ساختی شهرداری سمنان (اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و تصفیه خانه پساب شهری سمنان ) با برگزاری همزمان مناقصه با مزایده مزکور موافقت گردید .

 

۵- لایحه شماره ۱/۱/۳۷۸۸ مورخه ۱۴۰۰/۳/۳ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با محاسبه عوارض متعلقه به تخلفات صورت گرفته بر مبنای تعرفه سال ۹۵ در پلاک ثبتی ۲/۱۸۳ واقع در بلوار فردوسی بدلیل خسارت ناشی از کلاهبرداری موافقت گردید .

 

۶- لایحه شماره ۱/۱/۳۸۸۹ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با صورتجلسه توافقی ۱۴۰۰/۲/۲۷ بر اساس گزارش هیات کارشناسی رسمی به شماره ۱۴۰۰/۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به مبلغ ۵/۱۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال در برابر یک قطعه از اراضی شهرک خدماتی غرب به پلاک ثبتی ۹۷۶/۹۷۷۲ به مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برابر کارشناسی شماره ۱۴/۱۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۱۹ موافقت گردید .

 

۷- لایحه شماره ۳۸۹۰/۱/۱ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت غرامت ۶۶/۵۷ متر مربع اضافه عرصه واقع در طرح بر مبنای نظریه کارشناسی شماره ۳۶ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۷ به مبلغ ۴۴۹/۷۴۸/۰۰۰ ریال موافقت گردید .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و هفت  مصوبه به پایان رسید .

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *    
۲ عباس آلبویه *    
۳ محمد زحمتکش *    
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری * بند ۲    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد