مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۶۵

  • ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • ۸۲ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۶۵

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۲/۲۰ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۲/۲۱

ازساعت ۸ لغایت ۱۵

شماره جلسه  :۳۶۵
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۶۵ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه : بررسی لوایح ونامه های ارسالی خواهد بود در ابتدای جلسه رئیس شورا در مورد تلاوت آیات ، مباحث اخلاقی این آیات را بیان داشتند  و در آستانه عید سعید فطر این عید بزرگ را به همه مسلمانان  مردم ایران و مردم شهر سمنان و کارکنان شهرداری و شورا و اعضای محترم تبریک و تهنیت گفتند . کشتار بی رحمانه دانش آموزان در کشور افغانستان را فاجعه بار و تاسف انگیز توصیف و آن را محکوم کردند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ۳۶۵ ۱۴۰۰/۲/۲۱

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

۸ -تصمیمات متخذه :

 ۱- لایحه شماره ۴۱۲/۲۰/۲ مورخه ۱۴۰۰/۲/۱۳ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با استقرار سوله ورزشی درقسمتی از پلاک ثبتی ۸۴۳۶ واقع در ابتدای جاده سیلو جنب ایستگاه آتش نشانی پارک ۸ شهریور موافقت می شود . لازم است شهرداری سمنان نسبت به طراحی سایت فضای تفریحی و ورزشی کودکان و استخر ویژه کودکان و ارائه برنامه جامع برای کل پلاک موصوف از جهت توجیه اقتصادی و درآمدی و تغییر کاربری تجاری ،مسکونی اقدام و از شورای شهر سمنان کسب مجوز نماید .

 

۲- لایحه شماره ۱/۱۱/۲۵۹۷ مورخه ۱۴۰۰/۲/۱۵ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و با فروش یک واحد تجاری به شماره ۲۲۳ در طبقه همکف فاز دوم مجتمع ققنوس به مساحت ۳۷/۶۵ متر مربع و بر اساس نظریه کارشناسی رسمی به شماره ۳۳ مورخه ۱۴۰۰/۲/۱۶ و مبلغ ۱۷/۶۴۹/۹۰۰/۰۰۰ ریال قیمت پایه از طریق برگزاری مزایده عمومی جهت تامین مالی بخشی از مطالبات پیمانکاران و پاداش سنوات بازنشستگان موافقت گردید .

 

۳- لایحه شماره ۲۷۶۶/۱/۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۱۸ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۶۱۷۵/۱واقع در بخش یک سمنان واقع در بلوار حکیم الهی کوی کدیور جنب نانوایی بربری پلاک ۶۱ به مالکیت آقای محسن همتی به مساحت ۳۱/۳۵ متر مربع و بر اساس گزارش هیات کارشناسی شماره ۱/۱۱/۳۰۷۲۶ مورخه ۹۹/۱۲/۲۰ جمعا به مبلغ ۱/۲۱۸/۱۹۵/۰۰۰ ریال بر اساس صورتجلسه توافقی مورخه ۱۴۰۰/۲/۴ موافقت گردید .

 

۴- لایحه شماره ۱/۱/۲۶۹۸ مورخه ۱۴۰۰/۲/۱۶ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و با اجرای آماده سازی محوطه و فضای اطراف ساختمان دادگستری در بلوار شهرداری موافقت گردید  لازم است شهرداری سمنان مبالغ هزینه شده  را از منابع مالی دولت تامین نماید .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد وچهار مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *    
۲ عباس آلبویه *    
۳ محمد زحمتکش *    
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد