مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۶۲

  • ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • ۲۱۶ بازدید

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۶۲

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۵/۲/۱۴۰۰ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۷/۲/۱۴۰۰

ازساعت ۸ لغایت ۱۵

شماره جلسه  :۳۶۲
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۶۲ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه : بررسی لوایح ونامه ها و نقد وبررسی تزریق واکسن کرونا به بخشی از پاکبانان سازمان پسماند خواهد بود در ابتدای جلسه رئیس شورای شهر نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی داشته و آرزو کردند که وزن شوراها و وظایف آنها روز به روز پرتوان تر و روزآمد تر شود  موضوع مطالبات پیمانکاران ، مطالبات بازنشستگان و حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ کارکنان و کارگران و آسفالت معابر مورد بحث و بررسی قرار گرفت در این جلسه شهردار محترم نیز حضور داشتند .آقای شهردار گزارشی از واکسن پاکبانان در ارائه و در شیوه برخورد و جو رسانه ای انتقاد کردند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ۳۶۲ ۷/۲/۱۴۰۰

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

۸ -تصمیمات متخذه :

 ۱- نامه مثبوت شماره ۷۹/۱/۱۵ مورخه ۱//۱۴۰۰ مدیر نمایندگی ستاد دیه استان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ موافقت گردید .

 

۲- نامه مثبوت در دفتر شورا به شماره ۴۹/۱/۱۵ مورخه ۲۲/۱/۱۴۰۰ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری سمنان با بازنگری در موضوع فعالیت اساسنامه سازمان عمران و بهسازی برابر ماده ۵۴ قانون شهرداری ها با تکمیل مدارک مورد نیاز جهت تصویب به شورا ارائه نماید .

 

۳- لایحه شماره ۱۴/۱۹/۱۶۲ مورخه ۳۰/۱/۱۴۰۰ شهرداری سمنان موضوع صورتجلسه فیمابین شهرداری و شرکت آبفا در جلسه شورا مطرح و صورتجلسه ۸۰۸/۱/۱ مورخه ۲۶/۱/۱۴۰۰ با تاکید بر ادامه دعوای حقوقی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان مورد موافقت قرار گرفت .

 

۴-لایحه شماره ۱۲۵۱/۳/۱ مورخه ۳۱/۱/۱۴۰۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تهیه بن رفاهی رمضان برای ۸۵۰ نفر از پرسنل رسمی ، پیمانی و قراردادی شهرداری به میزان سه میلیون ریال برای هر نفر موافقت گردید .

 

۵- لایحه شماره ۱۸۴۵/۱۶/۱ مورخه ۷/۲/۱۴۰۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با توجه به بند یک صورتجلسه شماره ۴۳ مورخه ۱۷/۱/۱۴۰۰ هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری سمنان با انتقال تعهدات و منافع شرکت مفصل ساخت برابر بند ۱۶ ماده ۵ قرارداد مشارکتی به شماره ۱۲۲۵۴/۱/۱ مورخه ۱/۸/۹۵ با حفظ کلیه تعهدات قراردادی شرکت مفصل ساز اعم از تاریخ صدور پروانه ، زمان اجرای پروژه ، مدت مجاز اجرای پروژه ، محاسبه تاخیرات و تجدید پروانه ، زمان تحویل پروژه ، و سایر موارد قانونی که مستلزم ذکر مورد است با ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان مبلغ مندرج در قرارداد مشارکتی و اخذ ضمانت نامه بانکی به میزان تامین دلیل ، عملکرد شرکت مفصل ساخت تا این تاریخ در قالب تدوین متمم قرارداد با رعایت عین قرارداد مشارکتی و بدون هیچگونه تغییری به آقای سهراب حاج علیان موافقت می گردد .

 

۶-نامه شماره ۴۰۳/۳۲۵۸/۶۳/۱۴۰۰ مورخه ۲۶/۱/۱۴۰۰ مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمنان آقای مهندس کرد در جلسه شورا مطرح و ضمن گرامیداشت هفته معلم با تهیه تعداد ۱۵۰ عدد کارت هدیه به مبلغ هر کارت ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال جمه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال موافقت گردید تا از محل اعتبارات مربوطه پرداخت گردد .

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد وشش مصوبه به پایان رسید .

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *    
۲ عباس آلبویه *    
۳ محمد زحمتکش *    
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد