مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۴۹

  • ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
  • ۲۷۴ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۴۹

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۴۹

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۴۹

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱/۱۰ تاریخ جلسه : سه شبه      مورخ : ۹۹/۱۲/۱۲

ازساعت ۸  لغایت  ۱۵

شماره جلسه   : ۳۴۹
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه فوق العاده ۳۴۹ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه بررسی لوایح وناهه های ارسالی و بازدید از پروژ های دانشگاه سمنان خواهد بود . در این جلسه شهردار سمنان نیز برای پاسخگویی به سوالات حضور داشتند .

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ۳۴۹ ۹۹/۱۲/۱۲

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

 

۱- نامه شماره ۸۰۶۷۲-ه-د مورخه ۹۹/۱۲/۱۱ مثبوت در دفتر شورا به شماره ۱۵/۱/۱۶۹۵ مورخه ۹۹/۱۱/۱۶ مدیر مجتمع درمانی ۵ آذر در جلسه شورا مطرح و مقرر شد شهرداری سمنان ۵۰ درصد مبلغ قرارداد را دریافت نماید .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و یک مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی بند ۱    
۲ عباس آلبویه بند ۱    
۳ محمد زحمتکش بند ۱    
۴ محمد همتی بند ۱    
۵ عباسعلی طالب بیدختی بند ۱    
۶ مهدی خراسانیان بند ۱    
۷ مجید نظری بند ۱    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد