مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۴۷

  • ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
  • ۱۶۰ بازدید

فایل صوتی جلسه ۳۴۷

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۴۷

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۲/۶ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۹۹/۱۲/۹

ازساعت ۱۴/۳۰  لغایت  ۲۰/۳۰

شماره جلسه   : ۳۴۷
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۴۷ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه بررسی لوایح و نامه های ارسالی خواهد بود  .

در این جلسه با حضور شهردار محترم و معاون برنامه ریزی و هماهنگی و کارشناسان ذیربط به بررسی و تحلیل بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری پرداخته شد . مقرر شد جلسه فوق العاده برای بررسی ردیف های بودجه در روز یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰ برگزار شود .

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها ۳۴۷ ۹/۱۲/۹۹

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

 

۱- لایحه شماره ۱۶۴۵۰/۴/۱ مورخه ۹۹/۱۲/۴ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت پاداش پایان سال شهردار محترم سمنان بر اساس تبصره ذیل ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۱۸۹۸/ت  ۲۵۵۲۸/ه مورخه ۸۱/۱۱/۷هیات وزیران موافقت گردید .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و یک مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد