مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۴۳

  • ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
  • ۱۳۵ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۴۳

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۴۳

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۴۳

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۱/۲۲ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۹۹/۱۱/۲۵

ازساعت ۱۴/۳۰  لغایت  ۲۰/۳۰

شماره جلسه   : ۳۴۳
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۴۲ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه بررسی لوایح و نامه های ارسالی خواهد بود . در این جلسه شهردار محترم و نیز معاون برنامه ریزی برای بیان توضیحات بودجه سال ۱۴۰۰ به همراه کارشناسان حضور یافتند در این جلسه آقای حامدی ورزشکار برجسته شهرمان درفوتبال ساحلی برای ارائه پیشنهادات لازم حضور یافتند .

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها ۳۴۳ ۹۹/۱۱/۲۵

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱ -لایحه شماره ۱/۳/۱۵۷۷۴ مورخه ۹۹/۱۱/۱۹ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با جابجایی ردیف های بودجه با کاهش در ۳۳ ردیف بودجه ۹۹ جمعا به مبلغ ۱۸۷/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و با افزایش در یازده ردیف بودجه ۹۹ جمعا به مبلغ ۱۸۷/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورد موافقت قرار گرفت .

 

۲- لایحه شماره ۱/۱/۱۵۵۵۰ مورخه ۹۹/۱۱/۱۵ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با صورتجلسه توافقی ۹۹/۱۱/۱۱ و بر اساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۱۹۲۰۰ مورخه ۹۹/۸/۱۹ به مبلغ ۴۵۴/۹۵۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید.

 

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و دو مصوبه  به پایان رسید .

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد