مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۳۶

  • ۱ بهمن ۱۳۹۹
  • ۲۰۳ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۳۶

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۰/۲۹ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۹۹/۱۰/۳۰

از ۸  ساعت   لغایت  ۱۵

شماره جلسه   : ۳۳۶
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سرودن اشعار سمنانی در گرامیداشت روز ثبت زبان سمنانی و گرامیداشت این روز جلسه ۳۳۶ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی اغاز شد . دستور کار جلسه بررسی لوایح ونامه ها چگونگی تصویب تفاهم نامه با اداره کل زندانها در آزاد سازی زندان قدیم . در این ایام که سفر رئیس محترم دستگاه قضا را به استان سمنان (پنجشنبه ۲/۱۱/۹۹) را خواهیم داشت آقای شهردار نیز جهت ارائه توضیحاتی لازم در جلسه حضور یافتند مسئولین اداره کل زندانها و اقدامات تامینی نیز بدین منظور در جلسه حاضر شدند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها ۳۳۶ ۹۹/۱۰/۳۰

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱- لایحه شماره ۱۴۶۶۹/۱۰/۱ مورخه ۹۹/۱۰/۲۴شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تخفیف ۲۰ درصدی در بهمن ماه ۹۹ و تخفیف ۱۵ درصدی در اسفند ماه ۹۹ موضوع ماده ۵۰ تعرفه سالجاری برای آن گروه از مودیانی که از تاریخ ۹۹/۱۱/۱ تا پایان سالجاری نسبت به پرداخت نقدی عوارض صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند موافقت گردید .

 

۲- لایحه شماره ۱۴۲۸۸/۱۷/۱ مورخه ۹۹/۱۰/۱۵ شهرداری سمنان موضوع موسسه یاوران فدک سمنان در جلسه شورا مطرح ومقرر گردید شهرداری محترم از محل ردیف بودجه تملک تشکل های مردم نهاد (سمن ها و NGO ها ) در مرحله اول با رعایت ماده ۵۶ تعرفه سال ۹۹ و در مراحل بعدی بصورت مصالح ساختمانی و عملیات اجرایی اقدام نموده و در صحن شورا به تصویب رسید .

 

۳- نامه شماره ۹۹۱۰۰۱۸۰۱ مورخه ۹۹/۱۰/۱۸ موسسه حسابرسی و توسعه مدیریت امین آزمون موضوع گزارش حسابرس مستقل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان مثبوت در دبیرخانه شورا به شماره ۱۵/۱/۱۵۲۶ مورخه ۹۹/۱۰/۲۱ در جلسه شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت مقرر گردید شهرداری محترم نسبت به رفع نواقص و ترمیم نقائص مورد نظر اقدام تا در حسابرسی سالهای بعد نتیجه حسابرسی مطلوب گردد .

 

۴- لایحه شماره ۱/۱/۱۴۵۵۴ مورخه ۹۹/۱۰/۲۲شهرداری سمنان موضوع پرونده دادگستری در جلسه شورا مطرح و با توجه به مراجعه مودی در تاریخ مقرر (۹۶/۱۲/۲۸) جهت پرداخت و اقدام وی در پرداخت قسمتی از بدهی برابر گواهی بانک ملی ایران و اطاله مدت پرداخت بدلیل پاره ای از موانع اداری با پرداخت عوارض مندرج در تفاهم نامه شماره ۱/۱/۳۹۰۷ مورخه ۹۶/۴/۱۸ بر اساس تعرفه سال ۹۶ موافقت گردید .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و  چهار مصوبه  به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد