مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۳۲

  • ۱۷ دی ۱۳۹۹
  • ۱۷۵ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۳۲

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۳۲

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۳۲

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۰/۱۴ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۹۹/۱۰/۱۶

از ۸ساعت   لغایت  ۱۵

شماره جلسه   : ۳۳۲
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۳۲ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه : ۱- نطق پیش از دستور آقای محمد همتی و عباسعلی طالب بیدختی بوده در مورد هفته فرهنگی سمنان که از ۳۰ دیماه آغاز می شود و هفته های فرهنگی در هر فصل و تدوین تقویم اجرایی فرهنگی سمنان گزارشی ارائه دادند . ۲- بررسی لوایح ونامه ها  ۳- بازدید از بیمارستان حضرت امیر (ع) و تجلیل از کارکنان و پرستاران . آقای عباسعلی طالب بیدختی در مورد پرداختی های ماده ۱۷ ، مطالبات پیمانکاران سوالاتی را بیان کردند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها ۳۳۲ ۹۹/۱۰/۱۶

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱- لایحه شماره ۱۴/۴/۲۴۹۴ مورخه ۹۹/۹/۲۵ شهرداری سمنان موضوع درخواست اداره کل دادگستری استان سمنان در جلسه شورا مطرح و با پایدار ماندن تفاهم نامه شماره ۱/۱/۳۹۸۰ مورخه ۹۶/۴/۱۸ و استفاده از اوراق تسویه موافقت گردید
 

۲- نامه شماره ۱/۱/۱۳۶۸۶ مورخه ۹۹/۱۰/۳۳/۱۰/۹۹ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و تا سقف ۴۸/۶۴۰/۰۰۰ ریال با استفاده از اعتبارات ماده ۱۷ پرداخت گردد ضمنا نسبت به اخذ تعهد مبنی بر عدم استحقاق استفاده از طبقه فوقانی در صورت موافقت ستاد ملی کرونا از ورثه قانونی اعلامی اخذ گردد تا مانع از حقوق مکتسبه گردد.

 

۳- لایحه شماره ۵۳۵۲/۱۱/۱۳ مورخه ۹۹/۱۰/۷شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۲۷۲۵/۱-۲۷۲۸ به مالکیت آقای سید مرتضی آقا عمو واقع در بخش یک سمنان در بلوار فدک به مساحت ۸۴/۱۰ متر مربع باستناد صورتجسله توافقی مورخه ۹۹/۸/۲۷ و گزارش هیات کارشناسان به شماره ۱۰۸/ه/۹۹ مورخه ۹۹/۶/۲۳ به مبلغ ۱۴۲/۷۴۰/۰۰۰ریال موافقت گردید .

 

۴- لایحه شماره ۱۴۰۹۲/۱/۱ مورخه ۹۹/۱۰/۱۰ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی  ۷۶۲۴/۳ به مالکیت اقای حسین ابراهیمیان و غیره در بخش یک سمنان خیابان امام حسین (ع) با عرصه ۱۲۸/۰۷ متر مربع و عیان ۲۸۵/۷۱ متر مربع و سرقفلی ۳۰/۱۰ و گزارش هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۲۴۱۸ مورخه ۹۹/۹/۱ به مبلغ ۹/۰۷۸/۸۳۶/۰۰۰ ریال در برابر واگذاری یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۹۷۷۲/۱۳۸۴ قطعه ۵۴ واقع در فاز سوم شهرک خدماتی غرب سمنان به مساحت ۲۳۹/۱۹ با کارشناسی هیات ارزیابی به شماره ۱/۱۱/۲۰۴۲۰ مورخه ۹۹/۹/۱به مبلغ ۱۰/۷۶۳/۵۵۰/۰۰۰ ریال  و پرداخت مبلغ ۱/۶۸۴/۷۱۴/۰۰۰ ریال نقدا به حساب شهرداری موافقت گردید .

 

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و  چهار مصوبه  به پایان رسید .

 

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی * بند ۴    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری * بند ۴    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد