مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۲۸

  • ۳ دی ۱۳۹۹
  • ۱۹۶ بازدید

 

فایل صوتی جلسه ۳۲۸ (۱)

فایل صوتی جلسه ۳۲۸ (۲)

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۲۸

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۹/۳۰ تاریخ جلسه :  سه شنبه      مورخ : ۹۹/۱۰/۲

از ساعت ۸ لغایت  ۱۵

شماره جلسه ۳۲۸
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان غایب    
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ محمد زحمتکش

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۲۸ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه : بررسی تعرفه های شهرداری سمنان بررسی لوایح و نامه ها می باشد در این جلسه کارشناسان ذیربط برای ارائه تعرفه پیشنهادی حضور داشتند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۳۲۸ ۹۹/۱۰/۲

 

 

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱- لایحه شماره ۱۳۵۶۲/۳/۱ مورخه ۹۹/۱۰/۲ شهرداری سمنان و نامه  های شماره ۱/۳/۱۳۵۶۳ مورخه ۹۹/۱۰/۲ ، ۱/۳/۱۳۵۲۰ مورخه ۹۹/۹/۳۰ ، ۱/۳/۱۳۵۵۱ مورخه ۹۹/۱۰/۱،  ۱/۳/۱۳۵۵۳ مورخه ۹۹/۱۰/۱ ، ۱/۳/۱۳۵۵۰ مورخه ۹۹/۱۰/۱ و شماره ۱/۳/۱۳۵۵۲ مورخه ۹۹/۱۰/۱بانضمام سازمان های تابعه شهرداری درجلسه شورا مطرح و با توجه به اینکه نظر شورا بر ادامه فعالیت سازمان های وابسته به شهرداری سمنان بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداریها می باشد مقتضی است شهرداری محترم اساسنامه پیشنهادی سازمان های تابعه شهرداری سمنان بر اساس ماده ۸۴ را تنظیم و همراه با سایر مدارک مورد نیاز جهت تصویب به شورای اسلامی شهر سمنان  ارسال نماید .

 

۲- لایحه شماره ۱۲۶۶۸/۳/۱ مورخه ۹۹/۹/۱۶ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با توجه به جابجایی زمین کوی رضوان متعلق به شرکت تعاونی شهرداری شهرداری سمنان با فروشگاه واقع در خیابان تامین اجتماعی و سپس فروش ملک واقع در خیابان تامین اجتماعی ، با واگذاری پلاک ثبتی ۵۶۱۵ قطعه ۲ به مساحت ۸۷۰ متر مربع واقع در بلوار آیت اله عالمی از طریق عقد تفاهم نامه و نظریه کارشناسی ملک عوض و معوض موافقت گردید . لازم است شهرداری سمنان نسبت به انجام تشریفات مربوطه برابر قانون و تغییر کاربری ملک موصوف از وضعیت موجود به تجاری اقدام قانونی معمول نماید .

 

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و دو مصوبه به پایان رسید .

 

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش غایب
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد