مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۲۷

  • ۳۰ آذر ۱۳۹۹
  • ۱۱۰ بازدید

فایل صوتی جلسه ۳۲۷

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۲۷

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :  ۹۹/۹/۲۶ تاریخ جلسه :  شنبه      مورخ : ۹۹/۹/۲۹

از ساعت ۱۲  لغایت  ۱۵

شماره جلسه ۳۲۷
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۲۷ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه : بررسی تعرفه های پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری و سازمانهای تابعه خواهد بود . در این جلسه روسای سازمان ها و کارشناسان ذیربط حضور داشته تا به دفاع از تعرفه های ارائه شده بپردازند . در این جلسه شهردار محترم نیز حضور داشتند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۳۲۷ ۹۹/۹/۲۹

 

 

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱- نامه شماره ۱/۱۰/۱۲۹۵۲ مورخه ۹۹/۹/۲۰ شهرداری سمنان منضم به تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان برای سال ۱۴۰۰ در جلسه شورا مطرح و کلیات آن  مورد بررسی قرار گرفت . مقرر گردید جزئیات آن در کمیسیون مالی مورد بحث وبررسی قرار گیرد و گزارش نهایی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال شود .

 

۲- نامه شماره ۱/۱۰/۱۲۹۵۷مورخه ۹۹/۹/۲۰ شهرداری سمنان منضم به تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان آرامستان شهرداری سمنان برای سال ۱۴۰۰ در جلسه شورا مطرح و کلیات آن  مورد بررسی قرار گرفت . مقرر گردید جزئیات آن در کمیسیون مالی مورد بحث وبررسی قرار گیرد و گزارش نهایی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال شود .

 

۳- نامه شماره ۱/۱۰/۱۲۷۷۲ مورخه ۹۹/۹/۱۷ شهرداری سمنان منضم به تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان برای سال ۱۴۰۰ در جلسه شورا مطرح و کلیات آن  مورد بررسی قرار گرفت . مقرر گردید جزئیات آن در کمیسیون مالی مورد بحث وبررسی قرار گیرد و گزارش نهایی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال شود .

 

۴- نامه شماره ۱/۱۰/۱۲۴۵۶ مورخه ۹۹/۹/۱۰ شهرداری سمنان منضم به تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان سیما و منظر وفضای سبز شهری شهرداری سمنان برای سال ۱۴۰۰ در جلسه شورا مطرح و کلیات آن  مورد بررسی قرار گرفت. مقرر گردید جزئیات آن در کمیسیون مالی مورد بحث وبررسی قرار گیرد و گزارش نهایی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال شود .

 

۵- نامه شماره ۱/۱۰/۱۲۳۴۴ مورخه ۹۹/۹/۸ شهرداری سمنان منضم به تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان برای سال ۱۴۰۰ در جلسه شورا مطرح و کلیات آن  مورد بررسی قرار گرفت  . مقرر گردید جزئیات آن در کمیسیون مالی مورد بحث وبررسی قرار گیرد و گزارش نهایی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال شود .

 

۶- نامه شماره ۱/۱۰/۱۳۴۳۴ مورخه ۹۹/۹/۲۹ شهرداری سمنان منضم به تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان برای سال ۱۴۰۰ در جلسه شورا مطرح و کلیات آن  مورد بررسی قرار گرفت .  مقرر گردید جزئیات آن در کمیسیون مالی مورد بحث وبررسی قرار گیرد و گزارش نهایی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال شود .

 

۷- نامه شماره ۱/۱۰/۱۳۳۸۳ مورخه ۹۹/۹/۲۷ شهرداری سمنان منضم به تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان عمران وبازآفرینی شهری شهرداری سمنان برای سال ۱۴۰۰ در جلسه شورا مطرح و کلیات آن  مورد بررسی قرار گرفت . مقرر گردید جزئیات آن در کمیسیون مالی مورد بحث وبررسی قرار گیرد و گزارش نهایی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال شود .

 

۸- نامه شماره ۱/۱۰/۱۲۳۴۵مورخه ۹۹/۹/۸ شهرداری سمنان منضم به تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان برای سال ۱۴۰۰ در جلسه شورا مطرح و کلیات آن  مورد بررسی قرار گرفت . مقرر گردید جزئیات آن در کمیسیون مالی مورد بحث وبررسی قرار گیرد و گزارش نهایی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال شود .

 

۹- نامه شماره ۱۳۳۷۲/۱۰/۱ مورخه ۲۷/۹/۹۹ شهرداری سمنان منضم به تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سمنان  برای سال ۱۴۰۰ در جلسه شورا مطرح و کلیات آن  مورد بررسی قرار گرفت مقرر گردید جزئیات آن در کمیسیون مالی مورد بحث وبررسی قرار گیرد و گزارش نهایی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال شود .

  

۱۰- نامه شماره ۱/۱۰/۱۳۳۷۳ مورخه ۹۹/۹/۲۷ شهرداری سمنان منضم به تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی  شهرداری سمنان برای سال ۱۴۰۰ در جلسه شورا مطرح و کلیات آن  مورد بررسی قرار گرفت . مقرر گردید جزئیات آن در کمیسیون مالی مورد بحث وبررسی قرار گیرد و گزارش نهایی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال شود .

 

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد