مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۱۵

  • ۱۸ آبان ۱۳۹۹
  • ۲۴۹ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۱۵

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۱۵

بخش سوم فایل صوتی جلسه ۳۱۵

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۱۵

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۸/۱۳ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۹۹/۸/۱۷

از ساعت ۱۶  لغایت ۲۱

شماره جلسه :  ۳۱۵
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و  صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت ایاتی از کلام الله مجید جلسه سیصد و پانزدهم شورای شهر  به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار جلسه بررسی لوایح ونامه ها حضور نمایندگان سپاه در خصوص طرح تعریض خیابان ۲۰ متری امداد . در ابتدای جلسه آقای دکتر سیادتی در مورد پرداختن اعضای شورا به مسائل حاشیه ای که موجب کاهش  انگیزش های اجتماعی و بخصوص کارکرد شهردار و عوامل اجرایی می شود خودداری و یا با عدالت و انصاف وارد شوند در این جلسه شهردار محترم نیز حضور داشتند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۳۱۵ ۹۹/۸/۱۷

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱- لایحه شماره ۱/۵/۱۱۰۰۸مورخه ۹۹/۸/۱۰شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با عقد قرارداد با اجرای عملیات و دیوارکشی ضلع شمالی و غربی پارک بانوان به طول ۲۵۰ متر وارتفاع سه متر بر اساس طرح و مشخصات پیوست و همچنین هفده باب غرفه های خود اشتغالی  مشاغل خانگی و صنایع دستی ویژه بانوان بصورت سازه های سبک استاندارد به متراژ مجموعا ۶۱۲ متر مربع با توجه به اعلان آمادگی شرکت توسعه مسکن بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۹۹ با ضریب پیمان ۶۲ درصد پلوس به همراه تعدیل بصورت ترک تشریفات با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری ها (ماده ۳۱) و با توجه به ردیف بودجه ۴۰۲۵۹۰۰۱ سال ۹۹ با رعایت سقف بودجه مصوب موافقت گردید .

 

۲-لایحه شماره ۱/۵/۱۱۲۴۰ مورخه ۹۹/۸/۱۷شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با واگذاری اجرای پروژه تکمیل کارهای عمرانی باقی مانده در پارک موزه دفاع مقدس با شرکت اورنگ برج بر اساس فهرست ابنیه سال ۹۹ با ضریب پیمان ۷۰ درصد پلوس به همراه تعدیل با ترک تشریفات بر اساس ماده ۳۳ ائین نامه مالی شهرداری با رعایت ردیف بودجه ۶۰۶۵۲۰۰۷-۲۱۰۲  تا سقف ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید.

 

۳- نامه شماره ۱۳/۱۱/۳۹۴۱ مورخه ۹۹/۷/۲۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک ششدانگ پلاک ثبتی ۷۱۷۳ واقع در خیابان امام حسین (ع) به مالکیت آقای سیدعلی کیا در طرح تعریض بلوار باستناد صورتجلسه توافقی مورخه ۹۹/۷/۱۰ و بر اساس کارشناسی هیات ارزیابی ۱۵۷۷۹ مورخه ۹۹/۷/۷ به مبلغ ۲/۰۴۶/۱۷۳/۰۰۰ ریال در برابر یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۷۶۲۸/۱۸ قطعه ۱۵ تفکیکی واقع در خیابان امام حسین (ع) به مساحت ۷۴/۰۵ متر مربع براساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی به شماره ۱/۱۱/۱۱۸۹۷ مورخه ۹۹/۵/۲۷ به مبلغ ۳/۰۸۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت مابه التفاوت به مبلغ ۱/۱۳۷/۰۲۸/۰۰۰ ریال از سوی مالک در دو مرحله به حساب شهرداری سمنان موافقت گردید .

 

۴- نامه شماره ۱/۱/۱۱۰۷۳ مورخه ۹۹/۸/۱۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تامین هزینه های مرتبط جهت خریداری قبر، تکفین،تدفین متوفی مرحومه رقیه مسرور مهرپرور به مبلغ ۲۵/۶۴۰/۰۰۰ریال از محل ماده ۱۷ موافقت گردید .

 

۵- نامه شماره ۲/۲/۲۶۶۱ مورخه ۹۹/۸/۱۱شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و پیرو مصوبه شماره ۱۳/۹۹/۱۵مورخه ۹۹/۱/۷ با حذف مخازن موقت از برآورد قبلی  و اجرای آن توسط شرکت ملی نفت و فرآورده های نفتی با انعقاد قرارداد با همان مبلغ سابق (۱۷/۵۳۶/۳۸۴/۰۰۰ ریال ) بصورت ترک تشریفات برابر ماده ۳۳ آئین نامه معاملات شهرداری ها و مصوبه کمیسیون ماده ۱۴ موافقت گردید .

 

۶- لایحه شماره ۱/۱/۱۱۰۳۶مورخه ۹۹/۸/۱۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تقاضای مالک پلاک ثبتی ۲/۵۳۷-۲/۱۹با توجه به پرداخت عوارض صدور پروانه بصورت نقدی در تاریخ مقرر و اطاله زمان طرح در کمیسیون ماده ۵ و نظام مهندسی با صدور پروانه ساختمانی بر اساس محاسبه عوارض مربوط بر مبنای تعرفه سال ۹۸ موافقت گردید .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و شش مصوبه به پایان رسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری بند ۳    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد