مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۱۰

  • ۳۰ مهر ۱۳۹۹
  • ۱۸۲ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۱۰

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۱۰

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۱۰

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه  ۹۹/۷/۲۶ تاریخ جلسه : سه شنبه         مورخ : ۹۹/۷/۲۹

از ساعت   ۸ لغایت  ۱۵

شماره جلسه :۳۱۰
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی غایب     ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ عباسعلی طالب بیدختی عضو شورا

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۱۰ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه بررسی لوایح و نامه های ارسالی بازدید از دانشگاه فنی و حرفه ای حضور احدی از شهروندان برای بررسی مشکلات خواهد بود . در این جلسه شهردار محترم آقای دکتر ناظم رضوی نیز برای پاسخگویی به سوالات شرکت داشتند . مقرر شد مبلغ ارزش افزوده کارشناسی قیمت زمین توسط کارشناسان رسمی و هیات ارزیابی در ارائه به شورا برای تصمیم گیری مشخص نماید (ارزش افزوده قیمت گذاری در بند مجزا مشخص نمایند ) . در بازدید از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران مقرر شد رئیس آن نسبت به تهیه نقشه فضای سبز و مبلمان پیرا محیط سالن ورزشی و نیز تهیه قیر مورد نیاز از طریق معاون عمرانی استانداری سمنان اقدام لازم معمول و رونوشت آن را به شورای شهر ارائه نماید تا اقدامات بعدی انجام پذیرد .

باغ گیاه شناسی در سمنان موضوعی بود که توسط آقای مرتضی طاهری احدی از شهروندان عزیز در جلسه مطرح وبا حضور کارشناسان ذیربط مورد بحث وبررسی قرار گرفت مقرر شد طرح ارائه شده مشارالیه مورد پیگیری قرار گیرد .

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۳۱۰ ۹۹/۷/۲۹

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۱/۱۱/۹۰۳۹ مورخه ۹۹/۷/۷ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تمدید قرارداد اجاره بر اساس قرارداد اجاره قبلی با تعیین اجاره بهای کارشناسی شده جدید برای مدت سه سال از تاریخ ۹۹/۷/۱۷ لغایت ۱۴۰۲/۷/۱۶ مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت .

 

۲- نامه شماره ۱/۱۱/۹۰۲۹ مورخه ۹۹/۷/۷ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح وبا ۵۰ درصد تخفیف اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۹۸/۱۱/۱۵ تا زمان تخلیه و تحویل واحد مورد موافقت قرار گرفت .

 

۳- نامه شماره ۱۳/۱۱/۳۸۱۷ مورخه ۹۹/۷/۱۲ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک ششدانگ پلاک ثبتی ۶۷۳۴/۶ به مالکیت ورثه مرحوم نعمت اله رضوان بیدختی برابر صورتجلسه توافقی ۹۹/۶/۱۹ بر اساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی به شماره ۱/۱۱/۱۳۲۷۱ مورخه ۹۹/۶/۱۲ به مبلغ ۱/۶۰۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید .

 

۴- نامه شماره ۱۳/۱۱/۳۸۶۴ مورخه ۹۹/۷/۱۴ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۷۵۷۰/۱۱ به مالکیت آقای احمدعلی دامغانیان به میزان ۳۹۷/۵۹ متر مربع برابر صورتجلسه توافقی ۹۹/۷/۱ وبر اساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۱۴۶۱۳ مورخه ۹۹/۶/۲۶ به مبلغ ۱۵/۱۲۸/۳۸۸/۰۰۰ ریال ، واگذاری یک قطعه از اراضی شهرک غرب به مساحت ۲۹۴/۴۲ متر مربع به پلاک ثبتی ۹۷۷۲/۱۳۴۶ بر اساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۱۳۶۶ مورخه ۹۹/۶/۱۲ به مبلغ ۱۳/۲۴۸/۹۰۰/۰۰۰ ریال و الباقی به مبلغ ۱/۸۷۹/۴۸۸/۰۰۰ ریال بصورت تراکم شناور و… موافقت گردید .

 

۵- نامه شماره ۱۳/۱۱/۳۸۶۳ مورخه ۹۹/۷/۱۴ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با ششدانگ پلاک ثبتی ۵۲۰۳/۳ و ۵۲۱۰/۵ به مالکیت آقای مهدی مداح منش باستناد صورتجلسه توافقی مورخه ۹۹/۷/۹ و بر اساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی به شماره ۱/۱۱/۱۵۷۷۲ مورخه ۹۹/۷/۷ به مساحت ۶۸/۱۸ متر مربع و به مبلغ ۳/۲۴۸/۷۵۰/۰۰۰ ریال در برابر واگذاری پلاک ثبتی ۹۶۶۵/۹ به مساحت ۲۰۳/۶۵ متر مربع بر اساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی به شماره ۱/۱۱/۱۵۷۷۳ مورخه ۹۹/۷/۷به مبلغ ۳/۵۶۳/۸۷۵/۰۰۰ ریال و پرداخت مابه التفاوت به مبلغ ۳۱۵/۱۲۵/۰۰۰ ریال بصورت نقدی از سوی مالک به حساب شهرداری سمنان موافقت گردید.

 

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در یک مقدمه و پنج  مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی غایب ——– ———– ———-
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد