مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۰۱

  • ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
  • ۲۳۹ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۰۱

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۰۱

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۳۰۱

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۶/۱۹ تاریخ جلسه : شنبه         مورخ : ۹۹/۶۹/۲۲

از ساعت  ۱۶ لغایت  ۲۱

شماره جلسه : ۳۰۱
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری غایب     ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ مجید نظری عضو شورا

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت ایاتی از کلام ا… مجید جلسه سیصد و یکم شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار جلسه :  ۱- بررسی لوایح و نامه هایارسال می باشد در این جلسه شهردار سمنان نیز حضور داشتند

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۳۰۱ ۹۹/۶/۲۲

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱- لایحه شماره ۱/۱۰/۷۶۳۰ مورخه ۹۹/۶/۱۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح ومقرر شد با حذف عدد  ۱۰۰۰p در ماده ۳۷ تعرفه سال ۹۹ برابر مقررات مربوطه اقدام لازم بعمل آید .

 

۲- نامه شماره ۱۳/۱۱/۳۳۱۷ مورخه ۹۹/۶/۱۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۷۰۸۳ واقع در بخش یک سمنان خیابان امام حسین (ع) به مالکیت آقای عباسعلی رضایی به دلیل محاسبه کل عرصه و تملک بخشی از آن و نیز نیاز به طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد مخالفت قرار گرفت .

 

۳- نامه شماره ۱۳/۱۱/۳۳۱۹ مورخه ۹۹/۶/۱۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح وبا الحاق کوچه سه متری به پلاک ۲۰۸۲/۱ بر اساس گزارش واحد شهرسازی و حقوقی به شماره ۱۳/۸/۸۵۴۵ مورخه ۹۹/۶/۱۵ که قبلا از پلاک مذکور بدون پرداخت غرامت مجزی شده است موافقت گردید

 

۴- لایحه شماره ۱۸/۲/۲۲۱ مورخه ۹۹/۶/۱۵شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و برابر بند ۵ صورتجلسه شماره ۵۰۲۳/۱/۴۲۲۸ مورخه ۹۹/۶/۳ شهرداری محترم نسبت به تهیه طرح و ارسال به شورای ترافیک اقدام نماید . در صورت تامین اعتبار مربوطه از سوی فرمانداری محترم سمنان و تنظیم صورتجلسه ای در خصوص اجرای آن تصمیم گیری شود.

 

۵- لایحه شماره ۲/۲۰/۲۰۵۲ مورخه ۹۹/۶/۱۶ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت هزینه چادر تکیه توسط شهرداری به منظور مشارکت در مرمت تکیه مذکور از محل ماده ۱۷ به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در یک مقدمه و ۵مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری غایب  —-    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد