مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۹۹

  • ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
  • ۳۶۵ بازدید

فایل صوتی جلسه ۲۹۹

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۹۹

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۶/۱۳ تاریخ جلسه : شنبه         مورخ : ۹۹/۶/۱۵

از ساعت  ۱۶ لغایت  ۲۱

شماره جلسه : ۲۹۹
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه دویست و نود ونهم شورای شهر سمنان به ریاست اقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور جلسه امروز: بررسی لوایح و نامه های ارسالی خواهد بود . در ابتدای جلسه رئیس شورا روز۱۷ شهریور و سالروز رحلت آیت اله طالقانی را گرامی داشتند در این جلسه شهردار محترم نیز برای هماهنگ سازی برنامه ها حضور یافتند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۹۹ ۹۹/۶/۱۵

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱- نامه شماره ۱۳/۱۱/۳۰۲۸ مورخه ۹۹/۶/۴ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره ۷۱۲۴/۹ واقع در خیابان امام حسین (ع) سمنان به مالکیت آقای علی محمد دامغانیان بر اساس صورتجلسه توافقی ۹۹/۵/۱۵ با توجه به نظریه کارشناسی هیات ارزیابی جمعا به مبلغ ۴/۵۹۷/۴۱۲/۵۰۰ ریال موافقت گردید .

 

۲- نامه شماره ۱۳/۱۱/۳۱۷۳ مورخه ۹۹/۶/۱۲ در جلسه شورا مطرح وبا تملک ششدانگ پلاک ثبتی ۸۳۶۹/۱ و ۸۳۶۹/۳ واقع در خیابان شهید باهنر به مالکیت آقای حمیدرضا موثق و خانم مرضیه موثق و خانم معصومه موثق به وکالت آقای محمد عظیمی بر اساس صورتجلسه توافقی ۹۹/۴/۲۹ و با توجه به نظریه هیات کارشناسان رسمی به شماره های ۹۹/۹۴۶ ر ک مورخه ۹۹/۳/۳۰  و ۹۹/۹۴۷ ر ک مورخه ۹۹/۳/۳۰  و   ۹۹/۹۴۹۹ ر ک  مورخه ۹۹/۳/۳۰ سه قطعه از اراضی متعلق به شهرداری سمنان به پلاک ثبتی شماره ۹۷۷۲ فرعی ۱۳۵۱ قطعه ۲۱ و پلاک ثبتی ۹۷۷۲ فرعی ۱۳۶۵ قطعه ۳۵ و قطعه ۱۱۴ از زمین های میدان استاندارد پشت شرکت نفت جمعا به مبلغ ۲۰/۵۴۲/۰۰۰/۰۰۰  ریال و نظریه هیات کارشناسی رسمی به شماره ۹۷/۸۳۵۷ ر ک مورخه ۹۸/۱۲/۵ در خصوص پلاک ثبتی ۸۳۶۹/۱ و ۸۳۶۹/۳  جمعا به مبلغ ۲۲/۸۳۴/۴۰۰/۰۰۰  ریال موافقت گردید .

 

۳- نامه شماره ۱۳/۱۱/۳۰۲۷ مورخه ۹۹/۶/۴ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با صورتجلسه توافقی مورخه ۹۹/۵/۱۵در خصوص قسمتی از پلاک ثبتی ۷۱۲۸/۳ واقع در خیابان امام حسین (ع) به مالکیت آقای علیمحمد دامغانیان براساس نظریه کارشناس هیات ارزیابی به مبلغ ۴۱۵/۴۲۵/۰۰۰ ریال موافقت گردید .

 

 جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در یک مقدمه  و با سه  مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی * بند ۱- بند ۳    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری * بند ۱ بند ۲

بند ۳

   
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد