مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۹۷

  • ۵ شهریور ۱۳۹۹
  • ۳۰۷ بازدید

قسمت اول فایل صوتی جلسه ۲۹۷

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۲۹۷

بخش سوم فایل صوتی جلسه ۲۹۷

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۹۷

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۶/۲ تاریخ جلسه : سه شنبه         مورخ : ۹۹/۶/۴

از ساعت  ۸ لغایت  ۱۵

شماره جلسه : ۲۹۷
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۲۹۷ شورا به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه امروز : ۱- بررسی لوایح و نامه های ارسالی ۲- حضور سرهنگ صدفی از نیروی انتظامی برای پاره ای مذاکرات و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سمنان نیز برای بررسی همکاری های فیمابین در جلسه شورا حضور یافتند .

پایش تصویری ماده ۲۳ جرائم رانندگی ، اعتیاد ، پوشش بیشتری برای امنیت مناطق اسیب پذیر انجام شود .فراونی مشکلات اجتماعی شهر سمنان و تعامل در کاهش آن در پایان کار ساختمان های بزرگ و…  پایش تصویری و امنیتی در اولویت پایان کار و صدور آن باشد ، ۳۶ نهاد در بخش امنیت نقش دارند .

 

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۹۷ ۹۹/۶/۴

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸ -تصمیمات متخذه :

 

۱- نامه شماره ۱/۱۷/۷/۷۷ مورخه ۹۹/۵/۳۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با اجرای دیوارکشی همراه با مصالح مورد نیاز جمعا تا مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مسجد زینبیه (س) سمنان خیابان حافظ موافقت گردید .

 

۲- لایحه شماره ۱/۱/۷۰۷۲ مورخه ۹۹/۵/۲۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و برابر ماده ۵۳ تعرفه و عوارض و بهای خدمات مصوب سال ۱۳۹۹ با معافیت مسجد و حسینیه منتظران مهدی (عج) واقع در میدان امام حسین (ع) جهت اجرای سه باب تجاری غیر قابل تفکیک با زیربنای ۱۱۲/۴۸ متر مربع مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت .

 

۳-نامه شماره ۱۳/۱۱/۲۹۳۵ مورخه ۹۹/۵/۳۰ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و تهاتر مبلغ ۳۴۴/۷۸۲/۰۰۰ ریال با مجوز ساخت در هر پلاک مورد نظر مالک محترم بر اساس تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ مورد موافقت قرار گرفت .

 

۴- نامه شماره ۱/۱/۷۲۶۲ مورخه ۹۹/۶/۲ شهرداری سمنان درجلسه شور مطرح و با تفاهم نامه فیمابین باشگاه ورزشی پدیده سمنان و سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری سمنان که در یازده ماده و شش تبصره تدوین و منعقد شده است با پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در دو مرحله در نیم فصل اول و دوم ، هر نیم فصل به مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال با اخذ ضمانت و تعهدات لازم اعم از مالی و غیر مالی موافقت گردید .

 

۵- لایحه شماره ۱/۱۰/۶۹۹۰ مورخه ۹۹/۵/۲۷ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با توجه به واریز مبلغ ۱۷۸/۱۳۸/۴۰۰ ریال در تاریخ ۹۹/۵/۲۶ که در مهلت مقرر پرداخت که طی نامه شماره ۱۵/۹۹/۵۶۶ مورخه ۹۹/۴/۲۵ به شهرداری سمنان ابلاغ شده است با اعمال تخفیف عوارض سالیانه فروشگاه اتکا سمنان مربوط به سالهای ۹۶و۹۷و۹۸ موافقت گردید .

 

۶-نامه شماره ۱/۱۶/۷۲۴۳ مورخه ۹۹/۶/۱ شهرداری محترم سمنان درجلسه شورا مطرح و با توافقنامه واگذاری شماره ۹۹/۱۰۰/۹۶۰ مورخه ۹۹/۴/۴ و واگذاری تعهدات منافع و حقوق شرکت فنان تجارت بین الملل قشم به شهرداری سمنان با موضوع اجرای شبکه و تصفیه خانه فاضلاب (پساب)برابر موافقت شماره ۵۰/۱/۲۲۴۴۹ مورخه ۹۹/۵/۳۰ استانداری محترم سمنان و صورتجلسه شماره ۲۷۰ مورخه ۹۹/۲/۳۰ شورای اسلامی شهر سمنان و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره ۱۰۳۸ /ک مورخه ۹۹/۵/۲۷ به مبلغ ۶۰/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( شصت میلیارد و بیست میلیون ریال ) و ترک تشریفات بر اساس نظریه رسمی دادگستری و هیات ارزیابی در خصوص املاک معوض مغازه های ۸۶ و ۸۸ و ۱۰۱ در مجتمع ققنوس و A-4  ،  B37   ، B44   در مجتمع ایران زمین جمعا به مبلغ ۵۹/۰۵۲/۵۰۰/۰۰۰  ریال ( پنجاه و نه میلیارد و پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال ) موافقت گردید .

 

۷- نامه شماره ۱/۱/۷۱۸۱ مورخه ۹۹/۵/۳۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری سمنان با محاسبه مابه التفاوت تقلیل مساحت پروانه از ۱۰۵۲ به ۸۷۷ متر مربع معادل ۱۷۵ متر مربع به صورت ” تراکم شناور ”  به مالک پلاک ثبتی ۳۶۰۰/۹ و ۳۵۹۹ آقای حسین طالب بیدختی بر مبنای تعرفه سال جاریاقدام نماید . در خصوص ۸/۵ متر مربع بر اصلاحی برابر تبصره ۶ ماده ۱۰۰ اقدام گردد .

 

 جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در یک مقدمه  و با  هفت  مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان * بند ۶    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد