مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۹۵

  • ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
  • ۴۲۴ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۲۹۵

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۲۹۵

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۹۵

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۵/۲۶ تاریخ جلسه : سه شنبه         مورخ : ۹۹/۵/۲۸

از ساعت  ۱۶ لغایت  ۲۱

شماره جلسه : ۲۹۵
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۲۹۵ شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار جلسه : بررسی لوایح ونامه ها و نیز حضور اعضای خانه کارگر خواهد بود . آقای دکتر ناظم رضوی شهردار محترم نیز برای پاسخگویی به سوالات و ایجاد وحدت رویه در جلسه حضور داشتند . آقای مهندس دارایی مدیر بافت قدیمی وتاریخی نیز برای ارائه گزارش باغات بایر و تدوین مستندات برای کمیسیون ماده ۵ و زیباسازی مناطق حاشیه ای و بافت ناکارآمد میانی در شورا حاضر شدند .

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۹۵ ۹۹/۵/۲۸

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸ -تصمیمات متخذه :

 

۱- لایحه ۱/۱۷/۶۸۰۵ مورخه ۹۹/۵/۲۳ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری سمنان نسبت به دریافت جرائم صادره از کمیسیون ماده صد به شماره های ۱۸۸- ک ص  و ۳۱۱- ک ص مورخه ۹۸/۳/۸ و ۹۸/۴/۲۶ به مبلغ ۳/۹۴۴/۵۰۰ ریال اقدام و در خصوص سایر عوارض متعلقه با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ تصمیم گیری نهایی معمول گردد .

 

۲- لایحه شماره ۱/۱۱/۶۸۲۴ مورخه ۹۹/۵۸/۲۳ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح وبا مزایده عمومی اجاره ۷ باب مغازه واقع در بلوار سفیر امید جنب پمپ بنزین (مغازه های تحت ساختمان قبلی سازمان های پسماند و سیما و منظر ) بر اساس کارشناسی روز برای مدت یکسال برای مشاغلی که مناسب با شرایط محیطی باشند موافقت گردید .

 

۳- نامه شماره۱/۱۷/۶۸۷۲ مورخه ۹۹/۵/۲۳ شهرداری محترم سمنان در جلسه شورا مطرح وبا پرداخت مبلغ سی میلیون ریال از محل ماده ۱۷ جهت مساعدت به نامبرده با توجه به همکاری ایشان در جریان کفن ودفن متوفیان کرونایی موافقت گردید

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در یک مقدمه  و با  سه مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد