مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۹۴

  • ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
  • ۴۲۸ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۲۹۴

 

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۲۹۴

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۹۴

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۵/۲۲ تاریخ جلسه :  شنبه         مورخ : ۹۹/۵/۲۵

از ساعت  ۱۶ لغایت  ۲۱

شماره جلسه : ۲۹۴
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۲۹۴ شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار جلسه : بررسی لوایح ونامه ها خواهد بود در این جلسه شهردار محترم سمنان حضور داشتند ضمنا آقای مهندس نجاریان معاون خدمات شهری و کارشناسان ذیربط جهت خرید خودروهای پشتیبان و… در جلسه حاضر و توضیحات لازم را ارائه دادند.

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۹۴ ۹۹/۵/۲۵

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

۸ -تصمیمات متخذه :

 

۱- لایحه شماره ۱/۲۰/۴۶۴۶ مورخه ۹۹/۴/۱۷ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح وبا خرید خودروهای سبک و سنگین با برآورد اولیه شصت میلیارد ریال (۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) از طریق انعقاد تفاهم نامه با بخش خصوصی برابر لیست ارائه شده پیوست و پرداخت ثمن معامله از طریق فروش املاک مورد موافقت قرار گرفت . مقرر گردید شهرداری محترم سمنان با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری مصوب ۱۳۵۵ و سایر قوانین و مقررات مالی اقدام مقتضی معمول نماید .

 

۲- لایحه شماره ۱۳/۱۰/۲۶۵۷ مورخه ۹۹/۵/۱۶ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پیشنهاد شهرداری سمنان (پلاک هایی که دارای سابقه هرگونه بنای ساختمانی غیر از خانه کارگری متناسب با کاربری فعلی طرح جامع و با قدمت قبل از ابلاغ اولین طرح جامع می باشند مشروط بر رعایت بَر اصلاحی ، بدون دریافت هرگونه غرامت از پرداخت عوارض ماده ۲۶ تعرفه مستثنی می شوند ) موافقت گردید . مراتب جهت تصویب به فرمانداری محترم شهرستان سمنان اعلام می گردد .

 

۳- نامه شماره ۱/۱/۶۵۶۷ مورخه ۹۹/۵/۲۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح وبا پرداخت مبلغ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل ماده ۱۷ از سوی شهرداری سمنان به نام متوفی سید محمود زنگیان به سازمان آرامستان موافقت گردید .

 

۴- لایحه شماره ۱/۳/۶۵۵۶ مورخه ۹۹/۵/۲۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت هزینه های کفن و دفن مرحوم غلامحسین زارعی از پرسنل محترم شهرداری سمنان از محل بودجه رفاهی به خانواده آن مرحوم موافقت گردید.

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در یک مقدمه  و با  چهار  مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد