مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۸۹

  • ۵ مرداد ۱۳۹۹
  • ۴۰۵ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۲۸۹

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۲۸۹

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۸۹

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۵/۱ تاریخ جلسه :   شنبه         مورخ : ۹۹/۵/۴

از ساعت  ۱۶ لغایت ۲۱

شماره جلسه : ۲۸۹
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری غایب ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ مجید نظری عضو شورا

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید جلسه ۲۸۹ شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار جلسه : بررسی لوایح و نامه ها خواهد بود و نیز صورتجلسه کمیسیون ها  قرائت و تصمیمات لازم اتخاذ شد  در این جلسه شهردار سمنان آقای دکتر ناظم رضوی نیز حضور داشتند . آقای مهندس شربتدار معاون پشتیبانی نیز در جلسه حاضر و گزارشی در مورد روند بازنشستگی در شهرداری ارائه داد .

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۸۹ ۹۹/۵/۴

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱- لایحه ۱/۴/۵۴۲۵ مورخه  ۹۹/۵/۱ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت هزینه کارمزد دفترخانه اسناد رسمی جهت ترهین ملک شهرداری برای استفاده از تسهیلات انتشار اوراق مشارکت طرح توسعه و بازآفرینی ناوگان اتوبوسرانی شهر سمنان نزد بانک رفاه کارگران سمنان موافقت گردید . ( مبلغ دفترخانه حدود ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد می گردد )

 

۲- لایحه شماره ۱/۳/۴۷۸۳ مورخه ۹۹/۴/۲۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با طرح بازنشسته نمودن آن دسته از کارکنان که با خرید خدمت مدت زمان سربازی که شرایط بازنشستگی را دارا می باشند در صورت تامین اعتبار ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و فراخوان عمومی برای حائزین شرایط و پرداخت پاداش سنوات بازنشستگان قبلی موافقت گردید .

 

۳- نامه شماره ۱۳/۱۱/۲۱۶۴ مورخه ۹۹/۴/۲۵ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح و با توجه به عدم الزام در تملک بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و عدم پرداخت غرامت با عدم دریافت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های احداث و توسعه  معابر موافقت گردید .

 

۴- نامه شماره ۱۳/۱۱/۲۲۸۳ مورخه ۹۹/۴/۳۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با واگذاری زمین متروکه به مساحت ۸/۸۵ متر مربع جهت الحاق به پلاک ثبتی ۵۷۱۲/۱ واقع در بخش یک سمنان خیابان هجرت به مالکیت آقای پویان آزاده بر اساس صورتجلسه توافقی ۹۹/۴/۲۱ وگزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۹۹/۱۵۵ مورخه ۹۹/۳/۲۶ به مبلع ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در یک مقدمه  و با چهار  مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری غایب    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد