مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۸۷

  • ۲۹ تیر ۱۳۹۹
  • ۶۵۰ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۲۸۷

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۲۸۷

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۸۷

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۹۹/۴/۲۵ تاریخ جلسه :  شنبه         مورخ : ۹۹/۴/۲۸

از ساعت ۱۶ لغایت ۲۲

شماره جلسه : ۲۸۷
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ —-

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید جلسه ۲۸۷ شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار جلسه : بررسی لوایح و نامه های ارسالی خواهد بود . معاون پشتیبانی شهرداری نیز در جلسه حاضر و گزارش مالی ارائه می دهند . آقای مهندس نظری توضیحاتی را در مورد بلوار سمنان به سرخه ارائه دادند در این جلسه با حضور شهردار محترم و معاونین و کارشناسان ذیربط روند پرداخت کارکرد بودجه رفاهی و اضافه کار کارکنان مورد نقد وبررسی قرار گرفت .

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۸۷ ۹۹/۴/۲۸

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱- لایحه شماره ۱/۱۹/۴۷۷۴ مورخه ۹۹/۴/۲۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح وبا فروش ۵ قطعه از قطعات سهم شهرداری از تفکیکی زمین بنیاد مستضعفان به شماره های ۱۵و۱۶و۱۷و۶۹و۱۰۴ به ترتیب مساحت ۵۸۲/۷۵ متر مربع و ۶۳۳/۷ متر مربع و ۶۳۳/۷ متر مربع و ۱۷۹ و ۱۷۵ متر مربع از طریق برگزاری مزایده بر اساس قیمت کارشناسی پایه مزایده هیات ارزیابی به شماره ۱/۱۱/۸۴۴۲ مورخه ۹۹/۴/۲۲ موافقت گردید .

 

۲- نامه شماره ۱/۳/۴۳۶۱ مورخه ۹۹/۴/۱۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با اجرای طرح پرداخت تسهیلات رفاهی کارکنان شهرداری سمنان به مدت سه ماه از تاریخ ۹۹/۵/۱لغایت ۹۹/۷/۳۰ موافقت گردید . مقرر شد شهرداری محترم سمنان در طول دوره نسبت به ارزیابی طرح و رضایتمندی کارکنان اقدام نموده و گزارش مربوطه با رعایت بودجه سال ۹۹ و مستندا به شورای اسلامی شهر سمنان ارائه نمایند .

 

۳- نامه شماره ۱۳/۱۱/۱۳۱۳ مورخه ۹۹/۳/۲۵ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت ثمن معامله به صورت نقدی به مبلغ ۱/۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید .

 

۴- نامه شماره ۱۳/۱۱/۲۰۳۷ مورخه ۹۹/۴/۲۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با صورتجلسه توافقی ۹۹/۴/۸ و کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۲۷۹۶۹ مورخه ۹۸/۱۲/۱۱ به مبلغ ۴۵۷/۸۷۵/۰۰۰ ریال که ۴۴۵/۰۶۲/۵۰۰ ریال آن مورد بستانکاری می باشد مورد موافقت قرار گرفت.

 

۵- نامه شماره ۱۳/۱۱/۲۰۳۸ مورخه ۹۹/۴/۲۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با صورتجلسه توافقی مورخه ۹۹/۴/۱۱بر اساس نظریه کارشناسی شماره ۹۹/۱۳۹ مورخه ۹۹/۳/۵ هیات کارشناسان رسمی دادگستری به مبلع ۱/۰۶۸/۸۱۰/۰۰۰  ریال به شرط انجام تعهدات طرفین حداکثر تا تاریخ ۹۹/۶/۳۱ موافقت گردید .

 

۶- نامه شماره ۱۳/۱۱/۲۰۲۶ مورخه ۹۹/۴/۲۱ در جلسه شورا مطرح و با تمدید اعتبار تراکم شناور حداکثر تا تاریخ ۹۹/۹/۳۰موافقت گردید .

 

۷- نامه شماره ۱۳/۱۱/۲۰۲۴ مورخه ۹۹/۴/۲۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با صورتجلسه توافقی ۹۹/۴/۱۱ بر اساس نظریه کارشناسی شماره ۹۸/۳۵۰ مورخه ۹۸/۱۱/۱ کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۲/۴۸۱/۷۴۶/۰۰۰ ریال بابت تملک ۶۵/۸۶ متر مربع از پلاک ثبتی ۷۱۶۷ موافقت گردید .

 

 جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در یک مقدمه  و با هفت  مصوبه به پایان رسید .

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش * بند ۲    
۴ محمد همتی * بند ۱    
۵ عباسعلی طالب بیدختی * بند ۲    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری * بند ۱ و  ۲    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد