مصوبات جلسه ۲۷۹

  • ۱ تیر ۱۳۹۹
  • ۳۸۲ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۷۹

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۳/۲۸ تاریخ جلسه :  شنبه         مورخ : ۹۹/۳/۳۱

از ساعت ۱۶ لغایت ۲۱

شماره جلسه : ۲۷۹
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ —-

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۲۷۹ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار جلسه بررسی لوایح و نامه های ارسالی ، حضور آقای کاشی مالک ملک میدان معلم در این جلسه شهردار محترم سمنان نیز برای پاسخگویی به سوالات اعضا حضور داشتند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۷۹ ۹۹/۳/۳۱

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸ تصمیمات متخذه :

۱- لایحه شماره ۱/۱/۲۵۱۶ مورخه ۹۹/۳/۲۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و باستناد بخش “ب” تبصره “۸” ماده ۲۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و با توجه به اعلام عدم دریافت خسارت تعریض توسط مالک برای ۲۶/۶۰ متر مربع زمین قرار گرفته در تعریض و با توجه به عدم اجرای طرح تعریض توسط شهرداری سمنان و نیز عدم تاثیر معبر زیر ده متر در میزان سطح اشغال و تراکم با عدم دریافت عوارض بر ارزش افزوده به مبلغ ۹۹/۸۳۶/۸۰۰ ریال موافقت گردید .

۲- لایحه شماره ۱/۴/۲۸۳۲ مورخه ۹۹/۳/۲۶ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با اخذ تسهیلات در قالب خرید دین از بانک شهر شعبه سمنان به مبلغ  ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هشتاد میلیارد ریال ) مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت .

۳- لایحه شماره ۱/۱/۲۷۸۳ مورخه ۹۹/۳/۲۵ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تامین پرداخت مبلغ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل ماده ۱۷ مورد موافقت قرار گرفت .

۴- لایحه شماره ۱/۱۹/۲۷۱۴ مورخه ۹۹/۳/۲۵ شهرداری محترم سمنان در جلسه شورای شهر مطرح و با فروش واحدهای تجاری شماره یک و هشت مجتمع تجاری سیمرغ از طریق برگزاری مزایده جهت پرداخت بدهی های حق النظاره چاه ها و پساب تصفیه خانه مهدیشهر بر اساس قیمت پایه کارشناسی هیات ارزیابی موافقت گردید .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با یک مقدمه و چهار مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری بند ۴    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد