مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۷۴

  • ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
  • ۳۶۷ بازدید

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۷۴

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :  ۹۹/۳/۱۱ تاریخ جلسه :  سه شنبه         مورخه : ۹۹/۳/۱۳

از ساعت  ۱۶ لغایت  ۲۱

شماره جلسه : ۲۷۴
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ —-

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت ایاتی از کلام الله مجید و گرامیداشت یاد و خاطره بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهدای پانزدهم خرداد سال ۱۳۴۲ ، جلسه ۲۷۴ شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد.

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۷۴ ۹۹/۳/۱۳

  

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱- لایحه شماره ۱/۱۱/۲۰۴۵ مورخه ۱۰/۳/۹۹۹۹/۳/۱۰شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح وبا فروش واحد تجاری شماره ۹۰ واقع در مجتمع جاری ققنوس به قیمت کارشناسی پایه مزایده بر اساس نظریه هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۴۲۱۲ مورخه ۹۹/۳/۳ به مبلغ ۷/۲۵۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال از طریق برگزاری مزایده موافقت گردید .

 

۲- لایحه شماره ۱/۱۱/۲۰۴۶ مورخه ۹۹/۳/۱۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با اختصاص واحد شماره ۱۲ در طبقه همکف مجتمع تجاری ایران زمین به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان و فروش آن از طریق برگزاری مزایده آن وبر اساس نظریه گارشناسی و واریز درآمد حاصل از آن به حساب سازمان فرهنگی و ورزشی جهت تامین اعتبارات مالی آن سازمان موافقت گردید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد