مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۷۱

  • ۶ خرداد ۱۳۹۹
  • ۳۸۱ بازدید

فایل صوتی جلسه ۲۷۱

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۷۱

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :  ۹۹/۲/۳۱ تاریخ جلسه :  شنبه         مورخه ۹۹/۳/۳

از ساعت  ۱۶ لغایت ۲۰

شماره جلسه : ۲۷۱
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ —-

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت ایاتی از کلام الله مجید در روز سوم خرداد روز غرور آفرین فتح خرمشهر و شب عید بزرگ فطر ، جلسه دویست و هفتاد و یکم شورای شهر به ریاست اقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور جلسه امروز بررسی لوایح و نامه های وارده ، تائید حسابرسی سالهای ۹۲، ۹۳،۹۴ و نیز /ابتدای جلسه نطق پیش از دستور آقای عباسعلی طالب بیدختی خواهد بود در این جلسه آقای دکتر ناظم رضوی شهردار سمنان نیز حضور یافت .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۷۱ ۹۹/۳/۳

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

-۱- لایحه  شماره ۱۲۲۸/۱۱/۱ مورخه ۹۹/۱۲/۱۷ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با فروش پلاک ثبتی ۹۷۷۲/۱۴۳۴ واقع در شهرک غرب فاز سوم به میزان ۱۴۹ متر مربع بر اساس قیمت پایه کارشناسی هیات ارزیابی به مبلغ ۳/۷۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره ۱/۱۱/۳۸۱۳ مورخه ۹۹/۲/۱۷ از طریق برگزاری مزایده موافقت گردید .

۲-  لایحه شماره ۲/۲/۴۳۷ مورخه ۹۹/۲/۱۶ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با انعقاد قرارداد مستقیم بین شهرداری سمنان و ش/رکت فنی و مهندسی آب وعرش قومس با ۲۵ درصد پلوس بر مبنای فهرست بهای انتقال و توزیع آب و شبکه ج/مع آوری فاضلاب شهری سال ۱۳۹۹ به مبلغ تقریبی ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید . لازم است شهرداری محترم سمنان با نظارت فرماندار محترم سمنان نسبت به عقد تفاهم نامه چند جانبه شرکت آب و فاضلاب واداره کل راه وشهرسازی جهت تامین اعتبار مربوطه و اعلام ردیف بودجه شهرداری اقدام و نتیجه را به صحن شورا منعکس نماید .

۳- لایحه شماره ۱۳۳۰/۱/۱مورخه ۹۹/۲/۲۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح وبا صورتجسله توافقی مورخه ۹۹/۲/۹ وبر اساس نظریه کارشناسی شماره ۱۲۶ مورخه ۹۸/۸/۲۴ موافقت گردید .

۴- لایحه شماره ۱۵۳۹/۱/۱ مورخه ۹۹/۲/۲۵ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با صورتجلسه توافقی مورخه ۹۹/۲/۲۱ و بر اساس نظریه کارشناسی شماره ۱۲۶ مورخه ۹۸/۸/۲۴ موافقت گردید .

۵- لایحه شماره ۱۳۲۹/۱/۱ مورخه ۹۹/۲/۲۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با صورتجلسه توافقی مورخه ۹۹/۲/۹ و بر اساس نظریه کارشناسی شماره ۱۲۶ مورخه ۹۸/۸/۲۴ موافقت گردید .

۶- حسابرسی سالهای ۹۲و۹۳و۹۴ درصحن علنی شورا بررسی و به تصویب رسید و قرار شد شهرداری محترم نسبت به رفع مغایرتهای موجود اقدام و چنانچه نیاز به پیگیری های قضایی می باشد در اسرع وقت مرتفع و اصلاح نمایند .

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت .

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی   *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا    
  • تصویب شد                            تصویب نشد