مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۶۳

  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • ۴۰۶ بازدید

قسمت اول فایل صوتی جلسه ۲۶۳

قسمت دوم فایل صوتی جلسه ۲۶۳

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۶۳

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۲/۳ تاریخ جلسه : شنبه         مورخ : ۹۹/۲/۶

از ساعت ۱۶ لغایت ۲۰

شماره جلسه : ۲۶۳
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ —-

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با  صلوات بر محمد و آل محمد جلسه دویست و شصت و سوم شورا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و ه ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار این جلسه بررسی لوایح و نامه های ارسالی خواهد بود . آقای خراسانیان نیز برابر مقررات مربوطه نطق پیش از دستور خواهند داشت که با بررسی زیرگذر خیرآباد        می باشد (تقاطع غی همسطح کنار گذر جنوب سمنان و جاده دسترسی روستای خیرآباد) .دکتر ناظم رضوی نیز در این جلسه حضور داشتند.

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۶۳ ۹۹/۲/۶

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱- لایحه شماره ۴۳۹/۱۰/۱ مورخه ۹۹/۱/۳۰ در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم سمنان مبلغ باقی مانده را بر اساس فرم آنالیز ۹۵/۹/۱۳ دریافت نماید و مابه التفاوت عوارض بر مبنای سال ۱۳۹۸ محاسبه و از محل اعتبارات ماده ۱۷ پرداخت نماید .

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با یک مقدمه و یک مصوبه به کار خود پایان داد.

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد