مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۶

  • ۶ آبان ۱۴۰۰
  • ۱۳۲ بازدید

فایل صوتی جلسه ۲۶

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۶

فوق العاده

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۸/۵ تاریخ جلسه :   چهار شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۸/۵

ازساعت ۱۳ لغایت  ۱۷

شماره جلسه  :  ۲۶
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ مهدی خراسانیان       ۵ مجید نظری      
۲ عباسعلی طالب بیدختی       ۶ حسین موسوی      
۳ رضا صباغیان       ۷ علی همتی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ —-

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با استعانت از خداوند منان و با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) و تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید ،  بیست و ششمین  جلسه شورا به ریاست آقای خراسانیان آغاز گردید . پس از رسمیت پیدا کردن جلسه توسط ریاست شورا به جهت ترافیک کارها و پیگیری نامه ها به صورت فوق العاده برگزار گردید.به جهت اهمیت گزارش دهی اعضا دوره ششم بعد از بازدید های میدانی مقرر گردید که هر یک از همکاران شورا بعد از بازدید و گزارشات میدانی در صحن رسمی و علنی گزارش کاملی از بازدید های خود داشته باشند.بعد از گفتمان اعضا در این خصوص به پاسخگویی و پیگیری نامه ها پرداخته شد.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ ۲۶ ۱۴۰۰/۸/۵

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-با طرح اعضای شورا شهر در خصوص تمدید مهلت مبنی عوارض پروانه ساختمانی سال ۹۹ برای آن دسته از مودیانی که در پایان سال ۹۹ با شهرداری تسویه حساب نموده اند به دلیل تاخیر در روند صدور پروانه که مودی کوتاهی نداشته است تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ تمدید گردید.

 

۲-نامه شماره ۹۴۲/۱/۱۵ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰ مثبوت در دبیرخانه شورا در صحن رسمی مطرح و با نظریه کمیسیون تخصصی فرهنگی ورزشی موافقت گردید. مقرر شد شهرداری سمنان از محل ماده ۱۷ در قبال دریافت اسناد مثبته مبنی بر پرداخت دوره مربی گری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال اقدام نماید.

 

۳-نامه شماره ۱۰۸۱۶/۳۱/۱ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۰ شهرداری مبنی بر جابه جایی بودجه سازمان فناوری و اطلاعات موافقت شد مقرر گردید از ردیف بودجه ۲۱۷۶-۵۰۱۰۲۰۲ مبلغ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ریال کسر و به ردیف ۲۱۷۶-۵۰۱۰۲۰۸ به مبلغ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و به ردیف ۲۱۷۶-۵۰۱۰۲۰۷ به مبلغ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال اضافه گردد.

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و با ۳  مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ مهدی خراسانیان *    
۲ عباسعلی طالب بیدختی *    
۳ رضا صباغیان *    
۴ حسین گلهاشم *    
۵ مجید نظری *    
۶ حسین موسوی *    
۷ علی همتی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد