مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۵۴

  • ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
  • ۲۹۶ بازدید

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۵۴

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۱۲/۱۷ تاریخ جلسه : سه شنبه             مورخ : ۹۸/۱۲/۲۰

از ساعت ۸ لغایت ۱۵

شماره جلسه : ۲۵۴
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ —-

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت ایاتی از کلام الله مجید جلسه ۲۵۴ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغازشد دستور کار جلسه اموز بررسی لوایح ارسالی به دفتر شورا و نیز بررسی عملکردی بهداشت عمومی با موضوع ویروس کرونا خواهد بود در این جلسه شهردار محترم منطقه دو و کارشناسان املاک حضور یافته و توضیحاتی در مورد تهاتر املاک و مسائل مجتمع ققنوس ارائه دادند . رئیس سازمان سیما و منظر شهری نیز برای ارائه گزارش مبلمان شهری و درخت کاری در شورا حضور یافتند در مورد ده درصد زمین های راه وشهرسازی که باید برابر مقررات در اختیار شهرداری قرار گیرد بحث وبررسی شد و مقرر شد در این رابطه جلسات مشترک با دستگاههای ذیربط برگزار و از حقوق شهرداری دفاع شود .

 

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۵۴ ۹۸/۱۲/۲۰

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱- لایحه شماره ۱۲۱۰۷/۱۱/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۵ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تفاهم نامه مورخه ۹۸/۱۲/۶ فیمابین شهرداری سمنان و شرکت نگین نما در خصوص مبادله (چک های برگشتی و سررسیده شده و مانده چک ) جمعا به مبلغ ۱۶/۹۷۵/۳۲۲/۰۸۰ ریال با واحد تجاری شماه ۱۰۳ واقع در طبقه دوم فاز یک مجتمع ققنوس به مساحت ۶۹/۵۴ متر مربع بر اساس نظریه کارشناس هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۲۷۴۲۳ مورخه ۹۸/۱۲/۵ به مبلغ ۱۵/۶۴۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال و اجرای بند دو تفاهم نمه صورتجلسه توافقی ۹۸/۱۱/۸ به مبلغ ۶۰۸/۹۰۱/۴۸۰ ریال و الباقی به مبلغ ۷۱۹/۹۲۰/۶۰۰ ریال طی یک فقره چک به تاریخ ۹۹/۲/۱۰ موافقت گردید .

۲- لایحه شماره ۱۲۱۱۲/۱۱/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۵ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و باواگذاری یک واحد تجاری بصورت ترک تشریفات واقع در طبقه دوم فاز اول مجتمع تجاری ققنوس به مساحت ۶۹/۵۴ متر مربع بر اساس کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۲۷۴۲۳ مورخه ۹۸/۱۲/۵به مبلغ ۱۵/۶۴۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال برای پرداخت بخشی از مطالبات شرکت توزیع برق شهرستان سمنان بابت انرژی مصرفی تا بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به شرکت توزیع برق شهرستان سمنان موافقت گردید.

۳-لایحه شماره ۱۲۱۱۳/۱۱/۱مورخه ۹۸/۱۲/۱۵شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با واگذاری دو واحد تجاری بصورت ترک تشریفات در پلاک ثبتی شماره ۴ فرعی از ۱۱۹۰ اصلی به مساحت ۳۷/۱۶ متر مربع بر اساس کارشناسی هیات ارزیابی به شماره ۱/۱۱/۲۸۷۹۸مورخه ۹۸/۱۲/۲۰ به مبلغ ۲/۰۴۳/۸۰۰/۰۰۰ ریال و پلاک ثبتی شماره ۴ فرعی از ۱۱۹۰ اصلی به مساحت ۳۰/۷۶ متر مربع براساس کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۲۸۸۰۰ مورخه ۹۸/۱۲/۲۰ به مبلغ ۱/۶۹۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال برای پرداخت بخشی از مطالبات شرکت اب منطقه ای سمنان بابت حق النظاره و پساب تصفیه خانه مهدیشهر به شرکت آب منطقه ای استان سمنان موافقت گردید.

۴-لایحه شماره ۱۳/۱۱/۵۳۱۹ مورخه ۹۸/۱۲/۱۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۶۲۴۷/۱۶ واقع در بلوار حکیم الهی خیابات زکریا به مالکیت آقای عباس کلیچ به میزان ۵۸/۸۳ متر مربع برابر صورتجلسه توافقی مورخه۹۸/۱۲/۳ و نظریه کارشناس هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۱۴۹۳ مورخه ۹۸/۷/۱۳ به مبلغ ۶۱۷/۳۹۴/۷۵۰ ریال توسط اعضای شورا مورد موافقت قرار گرفت .

۵-لایحه شماره ۱۳/۱۱/۴۹۸۳ مورخه ۹۸/۱۱/۱۷ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۶۱۹۵ واقع در بلوار حکیم الهی خیابان زکریا (پل سفید ) به مالکیت خانم الهام نظری و وکالت آقای عبدالله استحمامی به میزان ۷۳/۲۴ متر مربع بر اساس صورتجلسه توافقی ۹۸/۱۱/۱۲ و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۵۰/ه/۹۸ مورخه ۹۸/۱۰/۴ به مبلغ  ۲۰۵/۰۷۲/۰۰۰ ریال موافقت گردید .


 

۶- لایحه شماره ۱۲۱۲۴/۱۷/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۷ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت چهارصد میلیون ریال (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) جهت مساعدت به مدیریت حوزه های علمیه استان سمنان شهرستان سمنان از محل ماده ۱۷ موافقت گردید

۷- نامه شماره ۳۱۳/۹۸/۳۵۴ مورخه ۹۸/۱۲/۱۹ دبیر جبهه فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی استان سمنان مثبوت در دفتر شورا به شماره ۱/۱۵/۹۸/۱۰۰۳ مورخه ۹۸/۱۲/۲۰ در جلسه شورا مطرح و با پرداخت ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت پیش خرید یکصد هزار عدد ماسک جهت پیشگیری و ایمنی شهروندان عزیز از ویروس کرونا موافقت گردید .

۸-نامه شماره ۱/۱۵/۹۸/۱۰۰۷ مورخه ۹۸/۱۲/۲۰ مثبوت در دفتر شورا در جلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال با عقد قرارداد با مرکز خدماتی طرح تحول اجتماعی مسجد قائمیه کدیور جهت رید پارچه برای تولید ماسک جهت استفاده کارگران و کارکنان شهرداری سمنان با نظر کارشناسان ذیربط موافقت گردید .

۹- لایحه شماره ۱۲۱۰۲/۱۱/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۵ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با فروش واحد تجاری قطعه ۳۸  واقع در طبقه دوم مجتمع تجاری سعدی واقع در بلوار هفده شهریور از طریق برگزاری مزایده و بر اساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۲۸۷۷۹ مورخه ۹۸/۱۲/۲۰ به مساحت ۲۳/۴۸ متر مربع و نیم بالکن ۱۲/۹۷ و پارکینگ شماره ۳۲ که جمعا مساحت مغازه و یک سوم نیم بالکن ، ۲۷/۸ متر مربع محاسبه گردیده است از قرار هر متر مربع ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( پایه مزایده ) و جمعا به مبلغ ۳/۰۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید .

۱۰- لایحه شماره ۱۲۲۲۰/۱۱/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۲۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با فروش دو قطعه زمین به پلاک ثبتی ۹۷۷۲/۱۲۴۴ به مساحت ۲۰۱/۹۷ متر مربع به مبلغ ۰۰۰/۵۸۰/۸۲۷/۲۲/۸۲۷/۵۸۰/۰۰۰ ریال و پلاک ثبتی ۹۷۷۲/۱۲۶۶ به مساحت ۱۴۴/۶۵ متر مربع به مبلغ ۲/۰۲۵/۱۰۰/۰۰۰ ریال از فاز ۳ شهرک غرب قطعه سوم تفکیکی بصورت ترک تشریفات و بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره ۱۵۲ مورخه ۹۸/۱۰/۸ جمعا به مبلغ ۴/۸۵۲/۶۸۰/۰۰۰ ریال به اقای محمدحسین ضیایی موافقت گردید .

۱۱- لایحه شماره ۱۲۱۱۴/۱۹/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۵ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید شهردار محترم سمنان نسبت به پرداخت ۱۰ درصد (ده درصد ) هزینه دستمزد ارزیابی طبق تعرفه مبلغ مندرج در متن نامه بعنوان پاداش برای نامبردگان مذکور و با استفاده از اختیارات شهردار محترم در توزیع مبالغ مصوب موافقت گردید.

۱۲- لایحه شماره ۱۲۱۴۷/۱۱/۱مورخه ۹۸/۱۲/۱۷  شهرداری سمنان  در جلسه شورا مطرح و با صورتجلسه توافقی ۹۸/۱۲/۱۵ فیمابین سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان به نمایندگی سید محمد ناظم رضوی  باستناد ماده ۳۱ آئین نامه مالی و معاملات شهرداری ها بصور ترک تشریفات مشتمل بر نه (۹) بند در خصوص پلاک های ثبتی ۹۷۶۷/۳۹۷۰ و ۹۷۶۷/۳۹۷۱ و ۹۷۶۷/۳۹۷۲ و ۹۷۶۷/۳۹۷۴ و ۹۷۶۷/۳۹۷۳  پیرامون تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ و هزینه های آن و تغییر کاربری و آماده سازی و نقل و انتقال املاک موصوف و تهاتر در حسابهای فیمابین و مبادله مطالبات فیمابین و پرداخت هزینه و عوارض مربوط مندرج در تفاهم نامه فوق الذکر موافقت گردید .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *      
۵ عباسعلی طالب بیدختی *      
۶ مهدی خراسانیان *      
۷ مجید نظری *      
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد