مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۵۳

  • ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
  • ۴۲۰ بازدید

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۵۳

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۱۲/۱۳ تاریخ جلسه : شنبه             مورخ : ۹۸/۱۲/۱۷

از ساعت ۱۶ لغایت ۲۱

شماره جلسه : ۲۵۳
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ —-

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد  وتلاوت ایاتی از کلام الله مجید جلسه ۲۵۳ شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور جلسه امروز بررسی لوایح ارسالی با موضوع جابجایی بودجه ، مساعدت مالی ، حق لباس کارگری ، تهیه ارزاق پرسنل ، خرید ماشین آلات ، موضوع گاراژ کلانتری و پرونده های ماده ۵ خواهد بود . در این جلسه معاون برنامه ریزی شهرداری و کارشناسان ذیربط حضور داشتند . شهردار سمنان و معاون پشتیبانی نیز برای بررسی لوایح موصوف در جلسه حضور یافتند .

 

 

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۵۳ ۹۸/۱۲/۱۷

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱- لایحه شماره ۱۱۹۴۸/۳۱/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با جابجایی ردیف بودجه های مبدا با کاهش از کد ردیف های ۳۰۷۰۹۰۰۰۰ به مبلغ ۲۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۳۰۷۰۱۰۰۰۰۷ به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  و ۳۰۵۰۱۰۰۰۴۷ به مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( سی و شش میلیارد ریال ) و افزایش با کد ردیف های ۳۰۵۰۱۰۰۰۶۵ به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۳۰۳۰۱۰۰۰۱۵ به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۳۰۱۰۴۰۰۰۴ به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۳۰۲۰۱۰۰۰۰۶ به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۳۰۳۱۰۰۰۹ به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۳۰۵۰۱۰۰۰۱۸ به مبلغ ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۴۱۸۸۰۳ به مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۳۰۱۰۴۰۰۰۰۶ به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۳۰۵۰۱۰۰۰۰۴۸ به مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۴۱۸۸۰۴ به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۳۰۳۱۰۰۰۱۳ به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۲۰۵۵۱۶ به مبلغ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ  ۳۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( سی و شش میلیارد ریال ) موافقت گردید .

 

۲-لایحه شماره ۱۱۹۵۹/۲۰/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با دریافت وام از سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت می شود لازم است شهرداری محترم سمنان نسبت به پادار کردن مبلغ مذکور در اصلاح متمم بودجه سال ۱۳۹۸ اقدام نماید .

 

۳- نامه شماره ۱۲۰۹/۴/۱ مورخه۹۸/۱۲/۱۲ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و با تهیه ملزومات بابت فرارسیدن نوروز سال ۹۹ به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای ۸۸۴ نفر حقوق بگیران شهرداری سمنان جمعا به مبلغ ۴/۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ردیف بودجه رفاهی پرسنل شهرداری سمنان موافقت گردید .

 

۴- نامه شماره۱۲۰۳۲/۴/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۲ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و با پرداخت حق لباس سال ۱۳۹۸ پرسنل مشمول کارگری برای هر نفر به میزان ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال برابر مقررات مربوطه موافقت شد .

 

۵- لایحه شماره ۱۱۹۸۵/۱۱/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۱ شهرداری سمنان موضوع تمدید اعتبار پروانه گاراژ کلانتری در جلسه شورا مطرح و با تمدید اعتبار پروانه ساختمانی شناور (تجاری،مسکونی،خدماتی وقابل انتقال به غیر) بعنوان معوض بر مبنای تعرفه سال ۹۷ تا ۹۹/۶/۳۱ موافقت گردید.


۶- لایحه شماره ۱۲۰۹۳/۱۰/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۴ در جلسه شورا مطرح و مقرر شد در صورت واریز کل مبلغ محاسبه شده بصورت نقدی ، بر مبنای سال ۱۳۹۸ تا پایان اسفندماه ۹۸ با صدور آن گروه از پروژه هایی که نیاز به ارسال به کمیسیون ماده ۵ دارند تا تاریخ ۹۹/۵/۳۱ بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۸ موافقت گردید.

 

۷- لایحه شماره ۱۱۸۵۱/۴/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۶ در جلسه شورا مطرح و با اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ

۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( سی و پنج میلیارد ریال ) موافقت گردید . مقرر شد شهرداری محترم سمنان با کسر مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ردیف ۷۰۲۰۰۱ و افزودن به ردیف ۷۰۱۰۰۲ از ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۲۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به اصلاح ردیف های بودجه اقدام نماید .

 

 ۸- نامه کمیسیون فرهنگی مثبوت در دفتر شورا به شماره ۱/۱۵/۹۸/۹۷۷ مورخه ۹۸/۱۲/۶ در جلسه شورا مطرح و بندهای هفت و یازده و دوازده و چهارده این صورتجلسه مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت تا از محل ماده ۱۷ پرداخت گردد .

 

 ۹- لایحه شماره ۱۳/۱۱/۵۳۱۸ مورخه ۹۸/۱۲/۱۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۶۲۴۷/۱۴ به میزان ۵۷/۶۵ متر مربع در خیابان ذکریا به مالکیت خانم نازخاتون نرماشیری جمعا به مبلغ ۹۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال با توجه به نظریه کارشناسی هیات ارزیابی ۱/۱۱/۲۵۷۸۶ مورخه ۹۸/۱۱/۱۶ در قبال واگذاری یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۷۶۲۸/۱۹ قطعه ۱۶ تفکیکی به مساحت ۷۲/۵۱ متر مربع به مبلغ ۱/۲۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دریافت مبلغ ۲۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط شهرداری سمنان برابر صورتجلسه توافقی مورخه ۹۸/۱۲/۳ موافقت گردید .

 

۱۰- لایحه شماره ۱۲۱۴۴/۳/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۷ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با توجه به نامه شماره ۵۰/۴۲/۳۰۷۲۷ مورخه ۹۷/۷/۱۶ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان با اصلاح بودجه سال ۹۸ شورای اسلامی شهر سمنان بر اساس نصاب جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر موافقت گردید .

 

۱۱- لایحه شماره ۱۲۰۵۵/۴/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۳ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت پاداش پایان سال ۱۳۹۸ شهردار محترم سمنان آقای دکتر ناظم رضوی به میزان یکماه مجموع حقوق مبنا و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب حکم کارگزینی سال ۹۸ مشارالیه موافقت گردید .

 

   

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه * بند یک    
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *      
۵ عباسعلی طالب بیدختی * بند یک    
۶ مهدی خراسانیان * بند پنج    
۷ مجید نظری * بند یک

بند پنج

   
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد