مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۳۹

  • ۲۹ دی ۱۳۹۸
  • ۴۶۳ بازدید

بخش اول فایل صوتی

بخش دوم

بخش سوم

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۲۳۹

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۱۰/۲۵ تاریخ جلسه : شنبه             مورخ : ۹۸/۱۰/۲۸
از ساعت ۱۶ لغایت ۲۲
شماره جلسه ۲۳۹
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید جلسه ۲۳۹ شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار جلسه بررسی لوایح و نامه های ارسالی ادامه بررسی تعرفه های شهرداری می باشد در این جلسه شهردار محترم آقای ناظم رضوی نیز برای پاسخگویی به سوالات شرکت داشتند .

 

 

 

 

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   وتعرفه ۲۳۹ ۹۸/۱۰/۲۸

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱- نامه شماره ۱۰۱۷۲/۸/۱ مورخه ۹۸/۱۰/۱۶ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید اقای مهندس مجید نظری برای شرکت در جلسات شورای عالی گزینش و نظارت بر برون سپاری (ماده ۲ آیین نامه اجرایی دفاتر کارگزاری ) جهت حضور در جلسات مربوطه معرفی گردد.

۲- لایحه شماره ۱۳/۱۱/۴۴۸۶ مورخه ۹۸/۱۰/۲۲ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره ۷۶۲۸/۱ واقع در خیابان امام حسین (ع) به مالکیت عبدالمحمد یدالهی بر اساس کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۱۴۹۳۰ مورخه ۹۸/۷/۱۳ و صورتجلسه توافقی ۹۸/۹/۲۶ به میزان ۱۹۹/۵۴ متر مربع و با مبلغ ۲/۵۹۴/۰۲۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید.

۳- لایحه شماره ۱۳/۱۱/۴۴۸۵ مورخه ۹۸/۱۰/۲۲ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک ششدانگ پلاک ثبتی ۶۰۵۵ واقع در بلوار حکیم الهی ضلع جنوبی حسینیه ملحی به مالکیت خانم طاهره ایجی بر اساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۲۲۱۰۹ مورخه ۹۸/۱۰/۴ و صورتجلسه توافقی مورخه ۹۸/۱۰/۷ به میزان ۱۲۷/۲۸ متر مربع و به مبلغ ۱/۴۳۰/۱۱۷/۰۰۰ ریال در برابر یک واحد اپارتمان به پلاک ثبتی شماره ۷۶۲۸/۲۸ قطعه ۲۵ تفکیکی واقع در خیابان امام حسین (ع) به میزان ۷۳/۶۳ متر مربع به مبلغ ۱/۳۴۰/۸۲۰/۰۰۰ ریال و پرداخت ۸۹/۲۹۷/۰۰۰ ریال به صورت پرداخت نقدی موافقت گردید.

۴-لایحه شماره ۱۰۰۸۶/۱۷/۱ مورخه ۹۸/۱۰/۱۴ شهرداری سمنان موضوع جابجایی سالن مدیریت بحران بلوار ۱۷ شهریور (وحدت) از بلوار ۱۷ شهریور به پارک کومش مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت مقتضی است شهردار محترم سمنان نسبت به ارائه بازه زمانی انتقال این سوله حداکثر تا تاریخ ۹۹/۳/۳۱ و طرح جایگزینی فضای مذکور در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱/۳۱ اقدام نماید .

۵- لایحه شماره ۱۰۳۶۷/۳۱/۱ مورخه ۹۸/۱۰/۲۲ درجلسه شورامطرح و کاهش از ردیف های بند ج در جدول کد ردیف بودجه های مبدا پیوست در لایحه منضم در یازده مورد جمعا به مبلغ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هفده میلیارد ریال ) و افزایش به ردیف بودجه های بند ج از جدول کد ردیف بودجه های مقصد پیوست در ۴ مورد جمعا به مبلغ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید .

 

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف   دلایل مخالفت امضاء
۱ بند یک صورتجلسه هفت نفر    
۲ بند دو  صورتجلسه هفت نفر    
۳ بند سه صورتجلسه هفت نفر —-    
۴ بند چهار صورتجلسه چهار نفر اقایان مجید نظری عباس البویه مهدی خراسانیان    
۵ بند پنج صورتجلسه شش نفر اقای مجید نظری    
۶    
۷      
تصمیم شورا

 

    v      تصویب شد                                   تصویب نشد