مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۳۲

  • ۴ دی ۱۳۹۸
  • ۵۴۳ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۲۳۲

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۲۳۲

بخش سوم فایل صوتی جلسه ۲۳۲

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۲۳۲

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۹/۳۰ تاریخ جلسه : سه شنبه             مورخ : ۹۸/۱۰/۳

از ساعت ۸ لغایت ۱۵

شماره جلسه ۲۳۲
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱    

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید جلسه ۲۳۲ شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد ..

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۳۲ ۹۸/۱۰/۳

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱)لایحه  شماره ۹۱۷۹/۱۷/۱ مورخه ۹۸/۹/۲۳ شهرداری سمنان با موضوع مساعدت (کمک بلاعوض) در تامین هزینه های درمانی خانم افسانه عبدی در جلسه شورا مطرح و با پرداخت پنجاه میلیون ریال (۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) از محل اعتبارات هزینه های رفاهی ۲۰۵۵۷۶ شهرداری سمنان موافقت گردید.

۲) لایحه شماره ۹۲۹۵/۳۱/۱ مورخه ۹۸/۹/۲۵ شهرداری سمنان با موضوع انتشار اوراق اسلامی جهت اجرای طرح های حمل و نقل وبازآفرینی  بند د تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ کشور درجلسه شورا مطرح و با انتقال مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سیصد میلیارد ریال ) از ردیف ۷۰۲۰۰۰۱ به ردیف ۷۰۱۰۹۹ و انتقال

۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال ( سیصد و ده میلیارد ریال ) از ردیف های ۳۰۷۰۹۰۰۰۰۱  و ۳۰۳۱۰۰۰۰۴ به ردیف ۳۰۳۰۹۰۰۰۰۱ موافقت گردید .

۳) نامه شماره ۱۱ مورخه ۹۸/۱۰/۱ هیات رئیسه شورای شهر سمنان درجلسه شورا مطرح وباستناد بند ۳ این صورتجلسه نسبت به رای گیری برگزاری جلسه غیرعلنی شورا اقدام و مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف   دلایل مخالفت امضاء
۱ بند ۱ صورتجلسه هفت نفر    
۲ بند ۲صورتجلسه هفت نفر    
۳ بند ۳ صورتجلسه شش نفر آقای مهدی خراسانیان    
۴ —-    
۵    
۶    
۷      
تصمیم شورا

 

    v      تصویب شد                                   تصویب نشد