مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۱۱

  • ۱۵ مهر ۱۳۹۸
  • ۷۰۷ بازدید

فایل صوتی جلسه ۲۱۱

 

بسمه تعالی

صورتجلسه ۲۱۱

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۷/۲ تاریخ جلسه : سه شنبه                مورخ :۹۸/۷/۹

از ساعت ۸ تا ۱۵

شماره جلسه :۲۱۱
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ مهدی خراسانیان      
۲ عباس آلبویه       ۷      
۳ مجید نظری       ۸      
۴ محمد زحمتکش       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

 

اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ محمد همتی منشی شورا مرخصی

 

 

 

مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

 

 

خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وسلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) جلسه ۲۱۱ شورا به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . نطق پیش از رئیس شورای اسلامی شهر سمنان در خصوص نگارش طرح های شورا و درج اخبار شورا ادامه یافت، پس از آن نامه ها ولوایح وارده از سوی شهرداری محترم سمنان مورد بررسی وبحث قرار گرفت. قابل ذکر است برای بررسی لوایح ونامه ها کارشناسان و معاونان بخشهای مربوطه  شهرداری برای ادای توضیحات در جلسه حضور یافتند.

 

دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی نامه ها   ۲۱۱ ۹/۷/۹۸  
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

——-

 

۸-متن مصوبات شورا:

۱) لایحه شماره ۲۷۸۰/۱۱/۱۳ مورخ ۴/۷/۹۸ مبنی بر تملک قسمتی از حد جنوب پلاک ثبتی شماره ۵/۶۲۸۴ به میزان ۶۷/۵۴ مترمربع واقع در بلوار حکیم الهی خیابان زکریا محله کدیور به مالکیت آقای محمد علی خطیری بر اساس صورتجلسه توافقی ۲۶/۶/۹۸ و کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱۳۶۶۲/۱۱/۱ مورخ ۲۵/۶/۹۸ به مبلغ ۵۴۶۷۰۰۰۰۰ ریال مورد موافقت قرار گرفت.

۲) لایحه شماره ۶۰۴۸/۱/۱ مورخه ۲۴/۶/۹۸ مبنی بر مساعدت مالی به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به موسسه موج فرهنگ مطرح و با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ موافقت گردید.

۳) لایحه شماره ۵۳۰۱/۱۷/۱ مورخه ۲۶/۵/۹۸ مبنی بر مساعدت مالی به هیات ورزشهای جانبازان و معلولان استان سمنان مطرح و با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ موافقت گردید.

۴) لایحه شماره ۵۱۱/۶/۱۲ مورخه ۱/۷/۹۸ شهرداری سمنان مبنی بر احداث جایگاه سوخت در شهرک گلستان از اراضی پارک شقایق مطرح و با درخواست به دلیل واقع شدن در حواشی پارک و نزدیکی واحدهای مسکونی و…مخالفت گردید در صورت معرفی مکان جدیدقابل طرح در شورا خواهد بود.

۵) لایحه شماره ۶۶۴۲/۱۱/۱ مورخه ۹/۷/۹۸ شهرداری سمنان مبنی بر واگذاری یک قطعه زمین G27 واقع در فاز سوم شهرک غرب با قیمت کارشناسی روز به صورت ترک تشریفات به بنگاه آهن آلات موذن به منظور تامین منابع مالی خرید آهن آلات مورد نیاز پروژه های در دست اقدام شهرداری سمنان مورد موافقت قرار گرفت.

۶) لایحه شماره ۶۳۱۹/۱۱/۱ مورخه ۱/۷/۹۸ شهرداری سمنان مبنی بر اجاره دادن یک باب مغازه تجاری شماره یک واقع در بلوار سفیر امید با ترک تشریفات و براساس نرخ متداول مغازه های همجوار مورد موافقت قرار گرفت.

۷) لایحه شماره ۶۴۲۰/۱/۱ مورخه ۴/۷/۹۸ شهرداری سمنان مبنی بر تملک ششدانگ پلاک ثبتی شماره ۲۵۴۶ واقع در بخش یک سمنان محله شترخان متعلق به ورثه مرحوم غلامحسین شربتدار بر اساس صورتجلسه توافقی ۲۱/۶/۹۸ و نظریه کارشناس هیات ارزیابی به شماره ۴۲۷/۱۱/۱ مورخه ۳۱/۲/۹۸ به مبلغ ۸۱۱۱۰۸۰۰۰ریال مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

۸) لایحه شماره ۲۷۱۹/۱۱/۱۳مورخه ۱/۷/۹۸ شهرداری سمنان مبنی بر تملک ششدانگ پلاک ثبتی ۶۱۶۱ واقع در بخش یک سمنان بلوار حکیم الهی کوی کدیور به مالکیت آقای گل آقا رضایی بر اساس صورتجلسه توافقی مورخ ۵/۶/۹۸ و گزارش کارشناسی شماره ۸۲ مورخه ۲/۶/۹۸ و با در نظر گرفتن ۱۵ درصد مساعدت جمعا به مبلغ ۱۸۸۶۰۰۰۰۰۰ ریال وکارشناسی شماره ۸۳ مورخه ۲/۶/۹۸ یک دستگاه آپارتمان معوض به مبلغ ۱۴۶۳۸۷۰۰۰۰ ریال مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

۹) لایحه شماره ۶۴۶۱/۳/۱ مورخه ۶/۷/۹۸ شهرداری سمنان مبنی بر شرکت جناب آقای دکتر سید محمد ناظم رضوی شهردار محترم در همایش ونمایشگاه خدمات شهری و پسماند در شهر مشهد و جانشینی آقای مهندس مهیار گرانمهر از تاریخ ۴/۷/۹۸ لغایت ۶/۷/۹۸ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

۱۰) لایحه شماره ۳۱۵۱/۱۰/۱۴ مورخه ۴/۷/۹۸ شهرداری سمنان مبنی بر استرداد ۱۰ درصد کسری حاصل از انصراف صدور پروانه آقای بزرگ عبدالرحیمی مطرح گردید و با توجه به اینکه شهرداری سمنان خدماتی را برای صدور پروانه در پلاک ثبتی ۹۷۶۷/۳۱۱۱ قبل از انصراف ارائه ننموده است و با توجه به انتقال عین خدمات به پلاک مجاور با استرداد ۱۰ درصد کسری حاصل از انصراف به مالک موافقت گردید.

۱۱) لایحه شماره ۶۴۱۲/۲۰/۱ مورخه ۳/۷/۹۸ شهرداری سمنان مبنی بر انعقاد قراداد ساخت و نصب پلاک پستی در اجرای پروژه GNAF و صورتجلسه ۱۷/۵/۹۸ فرمانداری محترم شهرستان سمنان با اداره کل پست استان سمنان به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰(یکصد وپنجاه میلیون تومان) بر اساس ماده ۳۱ آئین نامه معاملات شهرداری موافقت گردید.

۱۲) طرح صدور مجوز احداث پارکینگ با سقف سبک در محوطه(عرصه)پلاک های واقع در مسکن مهر که از سوی سه نفر از اعضای محترم شورا آقایان همتی ،خراسانیان ونظری ارائه و طی شماره ۵۳۲/۹۸/۱۵/۱ مورخه ۳/۷/۹۸ در دفتر شورا به ثبت رسیده است مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم سمنان مقدمات اجرای طرح را فراهم آورده ونسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی و سپس اعمال مساعدت های لازم اقدام نماید.

مطابق بند ده ماده شش آیین نامه  داخلی شوراها جلسه بعدی ساعت ۱۶روز شنبه مورخه ۱۳/۷/۹۸ خواهد بود که دستور کار آن برای اعضای محترم ارسال خواهد شد.

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف           دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ عباسعلی طالب بیدختی *      
۴ محمد زحمتکش *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ مجید نظری *      
  جمع ۶ صفر    
تصمیم شورا

 

    تصویب شد                            تصویب نشد