مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۷۳

  • ۳ خرداد ۱۴۰۲
  • ۱۲ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۷۳

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۷۳

فوق العاده(انتخاب شهردار)

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۲٫۳٫۱ تاریخ جلسه :  سه  شنبه        مورخه : ۱۴۰۲٫۳٫۱

ازساعت  ۱۹٫۳۰  لغایت  ۳۰/۲۱

شماره جلسه  :  ۱۷۳
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گل هاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۷۳ ۱۴۰۲٫۳٫۱

 

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

 

۱-جلسه فوق العاده شورا با دستور جلسه انتخاب شهردار سمنان تشکیل گردید و جناب آقای حسین موسوی دلازیانی  با اکثریت آرا بعنوان شهردار منتخب سمنان برگزیده شد

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد