مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۷۱

  • ۲ خرداد ۱۴۰۲
  • ۲۲ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۷۱

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۷۱

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۷۱

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۲٫۳٫۱ تاریخ جلسه : دوشنبه        مورخه : ۱۴۰۲٫۳٫۱

ازساعت  ۱۴٫۳۰  لغایت  ۱۹٫۳۰

شماره جلسه  :  ۱۷۱
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گل هاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید . در این جلسه دکتر بابایی و مهندس حصیرباف با حضور در صحن شورا به سوالات اعضای شورا پاسخ دادند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۷۱ ۱۴۰۲٫۳٫۱

 

  

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 ۸-تصمیمات متخذه :

 

۱-نامه ۳۷۸۶/۴/۱/۱ مورخ ۱/۳/۱۴۰۲ شهرداری موضوع پرداخت مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به آقای  سید آرش رئوفی از پرسنل شهرداری جهت ادامه درمان (جراحی قلب) از محل کمک هزینه رفاهی کارکنان مطرح و با پرداخت مبلغ مذکور از ردیف بودجه ۱۶۰۲۹۰ موافقت گردید.

۲-نامه شماره ۳۰۸۷/۱۳/۱/۱ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ شهرداری موضوع قرارداد فی مابین شهرداری سمنان و سازمان عمران در خصوص کارکرد ماشین آلات جهت آماده سازی شهرک ۱۲ هکتاری  مطرح و با قرارداد مذکور از ردیف بودجه ۲۱۰۲-۴۰۱۰۱۱۶  به مبلغ  ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال موافقت گردید.

۳–نامه شماره ۲۴۹۶/۵/۱/۱ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ شهرداری موضوع قرارداد فی مابین شهرداری سمنان و سازمان عمران در خصوص انجام پروژه اسفالت فینیشری در سطح مناطق  مطرح و با قرارداد مذکور از ردیف بودجه ۲۱۰۲-۴۰۲۰۴۰۱ به مبلغ  ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال موافقت گردید.

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
  ۱ علی همتی *    
  ۲ مجید نظری *    
  ۳ حسین موسوی *    
  ۴ حسین گل هاشم *    
  ۵ مهدی خراسانیان *    
  ۶ رضا صباغیان *    
  ۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
  تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد