مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۶۰

  • ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
  • ۵۱ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۶۰

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۶۰

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۶۰

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۲٫۱٫۲۲ تاریخ جلسه : سه شنبه        مورخه : ۱۴۰۲٫۱٫۲۲

ازساعت  ۸   لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۶۰
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گل هاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۶۰ ۲۲/۱/۱۴۰۲

 

 

 ۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

  

۸-تصمیمات متخذه :

 

۱-نامه شماره ۸/۱۱/۱۹/۱ مورخ ۵/۱/۱۴۰۲ موضوع درخواست خانم مهین دربان مالک قطعه ۳ تفکیک از پلاک ثبتی ۳۷۳/۹۷۷۰ واقع در شهرک انقلاب مبنی بر محاسبه عوارض متعلقه یا پروانه صادره بر مبنای تعرفه سال ۹۷ مطرح نظر به اینکه مالک در سال ۹۶ اقدام به درخواست دریافت پروانه ساختمانی داشته و زمین معوض مورد نظر دارای اشکال قانونی بوده و قصوری متوجه مالک نمی باشد لذا با محاسبه براساس تعرفه سال ۹۷ موافقت گردد.

۲-نامه شماره ۱۱۰۶/۴/۶/۱ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۲ در خصوص تخفیف هزینه خدمات آتش نشانی مربوط به موسسه خیریه مهد کرامت مطرح و با پرداخت ۵۰ درصد مساعدت از هزینه خدمات فوق به مبلغ ۳۸٫۱۵۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۳۰۱۱۲ موافقت گردید.

۳-نامه شماره ۱۵۴/۴/۱/۱ مورخ ۸/۱/۱۴۰۲ در خصوص گزارش حسابرس مستقل شهرداری جهت سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ (مربوط به بند ۴ جلسه ۱۱۲ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ ) مطرح و مقرر گردید گزارش به فرمانداری ارسال گردد.

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد