مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۶

  • ۴ مهر ۱۴۰۰
  • ۱۰۸ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۶

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۶

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۱۶

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۷/۳ تاریخ جلسه :   سه شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۷/۳

ازساعت ۱۶  لغایت  ۲۱

شماره جلسه  :  ۱۶
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ مهدی خراسانیان       ۵ مجید نظری      
۲ عباسعلی طالب بیدختی       ۶ حسین موسوی      
۳ رضا صباغیان       ۷ علی همتی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ —-

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با استعانت از خداوند منان و با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) و تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید ،  شانزدهمین جلسه شورا به ریاست آقای خراسانیان آغاز گردید . پس از رسمیت پیدا کردن جلسه توسط جناب آقای خراسانیان به جهت کثرت تعداد نامه ها بدون فوت وقت به بررسی نامه های مربوط به این جلسه پرداخته شد .نکته حائز اهمیت اینکه تعداد از نامه ها به جهت بررسی بیشتر و تکمیل فرآیند موضوع نامه به بررسی در جلسات آتی منجر شد.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ ۱۶ ۱۴۰۰/۷/۳

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

 ۱-لایحه شماره ۱۰۱۴۵/۳۱/۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ مطرح و با کاهش از ردیف های جدول پیوست در جمع به مبلغ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و افزایش به ردیف های بودجه به پیوست لایحه به همان مبلغ موافقت شد.

 

۲-لایحه شماره ۱۰۴۶۲/۳۱/۱ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۰ مطرح و با لایحه مذکور از ردیف بودجه ۲۱۰۲-۲۰۶۰۱۰۱ به مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کاهش و به ردیف بودجه۲۱۰۲-۶۰۶۰۲۰۲ به مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال افزایش موافقت گردید.

 

۳-لایحه شماره ۱۰۴۱۰/۳۱/۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ مطرح وبا لایحه مذکور با پیشنهاد کاهش مبلغ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۲۱۷۳-۲۰۶۰۳۰۴ و افزایش به مبلغ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ریال به ردیف بودجه ۲۱۷۴-۱۰۱۰۴۰۵ موافقت گردید.

 

۴-لایحه شماره ۱۰۷۰۱/۳۱/۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۵ مطرح وبا لایحه مذکور در خصوص پیشنهاد کاهش از ردیف بودجه ۲۱۸۲-۴۰۱۰۴۱۱ به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و افزایش به ردیف بودجه ۲۱۸۲-۱۰۱۰۳۰۳ به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

 

۵-لایحه شماره ۱۰۶۲۹/۳۱/۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ مطرح با پیشنهاد شهرداری با لایحه مذکور با جابه جایی بودجه و کاهش از ردیف های بودجه ۲۱۳۲-۲۰۱۰۳۰۸ و ۲۱۳۲-۲۰۱۰۲۳۹ به ترتیب به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و افزایش به ردیف ۲۱۳۲-۴۰۲۰۲۰۳ به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

 

۶-لایحه شماره ۹۸۶۱/۱۶/۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ مطرح با لایحه مذکور بابت پروژه مشارکتی بلوار معلم غربی و فروش قدرالسهم شهرداری (واحدهای سهم شهرداری)به نرخ روز و قیمت کارشناسی (به صورت واحد تمام شده و قابل بهره برداری )موافقت گردید.البته باید شهرداری نحوه فروش و توافق را به شورای شهر ارسال نماید.

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و شش مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ مهدی خراسانیان *    
۲ عباسعلی طالب بیدختی *    
۳ رضا صباغیان *    
۴ حسین گلهاشم *    
۵ مجید نظری *    
۶ حسین موسوی    
۷ علی همتی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد