مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۵۸

  • ۱۹ فروردین ۱۴۰۲
  • ۳۸ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۵۸

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۵۸

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۲٫۱٫۱۵ تاریخ جلسه :  سه شنبه        مورخه : ۱۴۰۲٫۱٫۱۵

ازساعت  ۸   لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۵۸
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی غایب     ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گل هاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۵۸ ۱۵/۱/۱۴۰۲

  

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

  

۸-تصمیمات متخذه :

 

۱-نامه شماره ۲۳۲۹۴/۴/۱/۱ مورخ  ۲۸ /۱۲/۱۴۰۱  در خصوص مساعدت  در برگزاری اولین کنگره بین المللی زنان تاثیر گذار در استان مطرح و با پرداخت مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید.

۲-نامه شماره ۲۳۲۹۲/۴/۱/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در خصوص مساعدت به ستاد بزرگداشت شهید حاج حسن شاطری جهت چاپ عکس مطرح و با پرداخت مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴موافقت گردید.

۳-نامه شماره ۲۳۲۹۱/۴/۱/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در خصوص مساعدت به تکیه کلبیها مطرح و با پرداخت مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید.

۴-نامه شماره ۲۳۲۹۳/۴/۱/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در خصوص مساعدت به خانم مهین دربان مطرح و با پرداخت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

۵-نامه شماره ۲۲۹۷۹/۴/۱/۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ در خصوص مساعدت به موسسه فرهنگی سمن پویان جهت چاپ کتاب سمنی زفن مطرح و با پرداخت مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید.

۶- نامه شماره ۲۲۰۲۴/۱۸/۱۳/۱ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۱ موضوع تعیین تکلیف دعوی مطروحه در ملک مستقر در پلاک ثبتی ۷/۳۱۳۹ واقع در بخش یک سمنان فیمابین شهرداری و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مطرح و با تعاملات صورت گرفته و توافق نامه الحاقی و اعطای ملک معوض به جای تادیه نقدی مبلغ محکوم موافقت گردید.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
  ۱ علی همتی     غایب  
  ۲ مجید نظری *    
  ۳ حسین موسوی *    
  ۴ حسین گل هاشم *    
  ۵ مهدی خراسانیان *    
  ۶ رضا صباغیان *    
  ۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
  تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد