مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۵۵

  • ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
  • ۳۰ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۵۵

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۵۵

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۰ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۰

ازساعت   ۱۶ لغایت  ۱۹

شماره جلسه  :  ۱۵۵
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲–اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گل هاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱              —

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۵۵ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۰

  

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

  

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۱۷۷۴۶/۳۱/۱/۱ مورخه ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص بودجه سال  ۱۴۰۲ شهرداری سمنان و سازمان های تابعه مطرح و پس از بحث و بررسی کارشناسی با مبلغ ۹٫۴۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال به تصویب رسید .

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
۱ علی همتی * بند ۱    
۲ مجید نظری * بند ۱    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد