مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۵۳

  • ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
  • ۲۷ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۵۳

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۵۳

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۳ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۳

ازساعت   ۱۶  لغایت  ۲۰

شماره جلسه  :  ۱۵۳
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲–اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱              —

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۵۳ ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۳

  

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

  

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره۲۲۰۱۴/۴/۱/۱ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص اخذ ضمانتنامه بانکی از بانک شهر جهت دریافت ۲۳ تن قیر مطرح و با اخذ ضمانتنامه به مبلغ ۳٫۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

۲- نامه شماره۲۱۷۷۳/۴/۱/۱ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص مساعدت به مسجد جمکران براساس نامه سازمان  شهرداریها و دهیاری های کشور مطرح و با پرداخت کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۶۰۶۰۲۰۵ بابت خرید ۵۰ تن قیر و ردیف بودجه ۱۲۰۲۰۵ بابت پرداخت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال جهت خرید ظروف گیاهی و… موافقت گردید.

۳- نامه شماره ۲۲۰۹۹/۴/۱/۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص پرداخت بن کارت رفاه از فروشگاه زنجیره ای رفاه به کلیه پرسنل شهرداری شامل کارکنان رسمی و پیمانی، قراردادی، شرکتی، آژانسی ، امامان جماعت ، روزمرد و سایر عوامل جمعاً به تعداد ۱۵۴۰ نفر به مبلغ ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه های ۱۰۴۰۳۰۵ (اخذ مشاور جهت طراحی و نظارت بر پروژه های عمرانی)  ۵۰۱۰۲۰۹ (خدمات فنی وپشتیبانی و نگهداری امور فناوری و اطلاعات) – ۱۲۱۴۰۴(کرایه وسائط نقلیه) – ۱۲۰۲۰۷(واگذاری خدمات شهری) –  ۱۲۰۲۰۱(خدمات قراردادی اشخاص) –  ۱۶۰۲۰۱(بن هاو کمک های غیرنقدی )  و ۲۰۱۰۲۱۳ ( مشارکت در احداث و نگهداری فضای سبز بخش خصوصی) به جهت شامل شدن به کلیه پرسنل  و به ازای هر نفر به مبلغ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت شد.

۴- نامه شماره ۲۱۷۴۵/۱۰/۱/۱ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص تمدید اجاره واحد تجاری  شماره ۲۵۴ واقع در مجتمع ققنوس مطرح و با تمدید قرارداد اجاره تا مورخ ۴/۵/۱۴۰۲ برابر نظر کارشناسی ماهانه ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

۵-نامه شماره ۲۱۷۴۲/۱۱/۱/۱ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص فروش دوقطعه زمین جهت تامین مالی و واریز به حساب صندوق ثبت مطرح و صرفاً با فروش زمین واقع در شهرک غرب تحت پلاک ثبتی ۱۴۷۲/۹۷۷۲ طبق کارشناسی رسمی دادگستری به شماره ۳۷۶/۱۴۰۱ مورخ ۳/۱۲/۱۴۰۱ موافقت گردید.

۶- نامه شماره ۱۷۳۶۵/۱۰/۱/۱ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۲ سازمانهای شهرداری که در جلسه ۱۴۳ مورخه  ۸/۱۱/۱۴۰۱ شورا مطرح و به تصویب رسیده، مجددا در جلسه مطرح و با عنایت به نامه شماره ۱۳۲۳۷/۱/۵۰۲۳ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۱ هیات تطبیق فرمانداری با اصلاحات مورد نظر موافقت گردید .

۷- نامه شماره ۱۸۳۰۱/۱۰/۱/۱ مورخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۲  شهرداری که در جلسه ۱۴۷ مورخه  ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ شورا مطرح  و به تصویب رسیده ، مجددا در جلسه مطرح و با عنایت به نامه شماره ۳۵۶۵/۱/۵۰۲۳ مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ هیات تطبیق فرمانداری با اصلاحات مورد نظر موافقت گردید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری * بند ۶و۷    
۳ حسین موسوی * بند ۶و۷    
۴ حسین گل هاشم * —-    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی * بند ۶و۷    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد