مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۵۲

  • ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
  • ۳۱ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۵۲

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۵۲

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۹ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۹

ازساعت   ۸  لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۵۲
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲–اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی غایب     ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ علی همتی رئیس شورا

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۵۲ ۱۴۰۱٫۱۲٫۹

  

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۲۱۳۰۸/۴/۱/۱ مورخ ۳/۱۲/۱۴۰۱ موضوع مساعدت به پایگاه حضرت زینب کبری مطرح و با پرداخت مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید.

۲- نامه شماره۲۰۳۷۱/۴/۱/۱ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ موضوع مساعدت به آقای فریبرز یدالهی مطرح و با پرداخت مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۱ موافقت گردید.

۳- نامه شماره ۲۰۰۹۷/۱۰/۱۹/۱ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱موضوع مساعدت به آقای حسن ترابی با توجه به وضعیت مالی و معلولیت جسمانی نامبرده مطرح و با پرداخت مبلغ ۵۳٫۰۳۰٫۵۸۰ریال بابت عوارض متعلقه از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

۴- نامه شماره ۲۰۸۷۰/۲۶/۱/۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ موضوع مساعدت در بخشودگی جرائم تسهیلات وام پروژه هزار واحدی مربوط به خانم طاهره غریبی مطرح و با بخشودگی و کمک  بلاعوض  به مبلغ ۲۱٫۷۴۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

۵-نامه شماره ۲۰۸۶۶/۴/۱/۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ موضوع مساعدت به همسر مرحوم علی اکبر خرسفی بابت هزینه تدفین مطرح و با پرداخت مبلغ ۲۷٫۲۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

۶-نامه شماره ۲۰۴۰۵/۴/۱/۱ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ موضوع مساعدت به خانم احترام اورنگی مطرح و با پرداخت مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال  کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

۷-نامه شماره ۲۱۴۱۶/۴/۱/۱ مورخ ۴/۱۲/۱۴۰۱ موضوع مساعدت به هیات ورزش پهلوانی و زور خانه ای شهرستان سمنان مطرح و با پرداخت مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید.

۸- نامه شماره ۲۱۵۱۵/۴/۱/۱ مورخ ۶/۱۲/۱۴۰۱ موضوع مساعدت به خانم مهناز رزاقی مطرح و با پرداخت مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

۹-نامه شماره ۲۰۷۱۵/۴/۱/۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ موضوع پرداخت حق لباس سال ۱۴۰۱ کارگری مطرح و با پرداخت حق لباس به ازای هر نفر ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و به تعداد ۶۷۲ نفر جمعاً به مبلغ ۶٫۰۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۲۱۱۱۲ موافقت شد.

۱۰-نامه شماره ۲۱۵۱۲/۱۰/۱/۱ مورخ ۶/۱۲/۱۴۰۱ موضوع بدهی بنیاد شهید استان سمنان جهت صدور پایانکار ساختمان اداری واقع در بلوار دفاع مقدس و پرداخت بدهی براساس تعرفه سال ۹۸ مطرح و به شرط پرداخت بدهی تا پایان سال ۱۴۰۱ به تعرفه سال ۹۸ موافقت شد.

۱۱-نامه شماره ۲۱۸۹۶/۱۷/۱/۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ موضوع مساعدت به خانم فرشته نوچمنی مطرح و با پرداخت مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

۱۲-نامه شماره ۱۹۰۲۳/۸/۱/۱ مورخ۳/۱۱/۱۴۰۱  مربوط به جلسه ۱۴۲ مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۱ و درخواست فرمانداری محترم سمنان مبنی بر ارسال مستندات موضوع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تفاهم نامه فی مابین جهت ایجاد نمایشگاه و… مربوط به گردشگری و جاده ابریشم مطرح و با ارسال مستندات موافقت گردید.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
۱ علی همتی * * غایب  
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم * —-    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد