مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۴۵

  • ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
  • ۲۳ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۴۵

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۴۵

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۶ تاریخ جلسه : یکشنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۶

ازساعت   ۱۴:۳۰لغایت  ۱۸

شماره جلسه  :  ۱۴۵
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۴۵ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۶

  

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

  

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۱۹۱۷۸/۴/۱/۱ مورخ ۶/۱۱/۱۴۰۱ شهرداری موضوع افتتاح حساب جاری جهت فروشگاه شهرداری مطرح و با افتتاح حساب نزد بانک رفاه کارگران موافقت گردید.

۲-نامه شماره ۱۹۸۹۶/۴/۱/۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ موضوع مساعدت به ستاد راهیان نور براساس صورتجلسه استانداری محترم سمنان مطرح و با پرداخت مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید.

۳-نامه شماره ۱۹۸۹۵/۴/۱/۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص مساعدت در برگزاری نمایشگاه گردشگری براساس صورتجلسه استانداری محترم سمنان مطرح و با پرداخت مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۲۰۲۰۵ موافقت گردید.

۴-نامه شماره ۱۶۹۹۷/۱۰/۱۴/۱ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص معافیت حوزه های علمیه از پرداخت هزینه های ساخت و ساز برای فضاهای اصلی براساس ماده ۲۴ قانون جهش تولید مسکن مطرح و باستناد ماده ۹۵ برنامه ششم توسعه صرفا عوارض تبدیل و پذیره تجاری قابل دریافت می باشد.

۵-نامه شماره ۱۹۷۵۱/۵/۱/۱ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص تمدید قرارداد تکمیل و رفع نواقص پارک تخصصی کودک در محل جنب پارک ترافیکی سیمرغ مطرح و با تمدید با شرکت شهر آوند دژار موافقت شد.

۶-نامه شماره ۱۹۵۴۳/۶/۱/۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ در خصوص تمدید تفاهم نامه واگذاری ساختمان مرکز موقت نگهداری، درمان و کاهش آسیب ماده ۱۶ فیمابین شهرداری و اداره کل بهزیستی مطرح و موافقت شد.

۷-نامه شماره ۱۷۵۶۸/۸/۱/۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص درخواست آقای ابوالقاسم دهرویه با تولیت بر وقف مصطفی کواکبیان واقع در بلوار پیروزی مطرح و با پیشنهاد کمیته فنی مبنی بر جایگزینی پلاک گل نرگس و خانه سلامت در محلات با کاربری گردشگری به عنوان جایگزین موقوفات دهرویه مطرح و مورد مخالفت قرار گرفت.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی * بند۷    
۴ حسین گل هاشم * بند۷    
۵ مهدی خراسانیان * بند۷    
۶ رضا صباغیان * بند۷    
۷ عباسعلی طالب بیدختی * بند۷    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد