مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۴۶

  • ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
  • ۲۴ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۴۶

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۴۶

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸

ازساعت   ۸ لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۴۶
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید . در ابتدای جلسه نطق پیش از دستور آقای طالب بیدختی و مهندس نظری در خصوص مسائل شهری ارائه گردید . سپس اعضای شورا جهت شرکت در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه سمنان با حضور وزیر علوم در دانشگاه حضور یافتند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۴۶ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸-تصمیمات متخذه :

جلسه بدون مصوبه و با ذکر صلوات پایان یافت .