مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۴۴

  • ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
  • ۲۲ بازدید

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۴۴

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۱ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۱

ازساعت    ۸ لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۴۴
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید .  در ابتدای جلسه گزارش دکتر نظری از ماموریت به شهر بند درعباس ارائه و سپس صحن شورا میزبان دکتر سمنانی رئیس هیات مدیره نظام پزشکی و آقای طاهریان رئیس اداره کتابخانه های عمومی سمنان بود.

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۴۴ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۱

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۱۹۴۱۴/۴/۱/۱ مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۱ شهرداری موضوع مساعدت به مسجد قائمیه و حسینیه کدیور در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت شد.

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد