مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۴۲

  • ۹ بهمن ۱۴۰۱
  • ۳۳ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۴۲

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۴۲

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۱٫۵ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۱٫۵

ازساعت    ۸ لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۴۲
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید .

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۴۲ ۱۴۰۱٫۱۱٫۵

  

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

  

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۱۹۰۲۳/۸/۱/۱ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۱ در خصوص صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جهت اخذ پروانه ساختمانی و لحاظ نمودن هزینه های صدور پروانه در راستای تفاهم نامه همکاری در زمینه های ایجاد نمایشگاه ها و… مربوط گردشگری و جاده ابریشم مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد شهرداری جزئیات کار را هماهنگ نماید.

۲- نامه شماره ۱۷۸۲۰/۱۰/۱۹/۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص پرداخت عوارض متعلقه مربوط به مالکین ساختمان عطار واقع در بلوار ولی عصر مطرح با توجه به اینکه ۳۰% مربوط به پروانه ساختمان عطار در سال ۹۱ نقدا پرداخت گردیده و مابقی مبالغ پروانه در قالب چک در همان زمان به شهرداری ارائه گردیده است و در سال ۹۵ کلیه چک ها پاس شده و جرائم مربوط به تاخیر هم کاملا با شهرداری تسویه شده است و هم اکنون سازنده متواری است و ساکنین قشر زحمت کش در مشاغل کارمندی می باشند لذا منطقی است و اعضای شورا با پرداخت عوارض بر مبنای سال ۹۱ موافقت نمودند .

۳-نامه شماره ۷۸۹۴/۱۰/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص بدهی اداره کل بازرسی جهت صدور پایانکار ساختمان اداری واقع در بلوار شهید نوروزی مطرح و مقرر گردید مصوبه شماره ۱۵/۹۸/۵۲۲ مورخ ۲/۵/۹۸ شورا پایدار گردد.

۴-نامه شماره ۱۷۲۲۷/۱۰/۱۳/۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص عوارض تغییر کاربری مربوط به پلاک ثبتی شماره ۸/۲۰۱۸ قطعه ۴ واقع در بلوار پیروزی به مالکیت آقای خسرو ملاکاظمی مطرح و مقرر گردید عوارض بر مبنای تعرفه سال ۹۷ محاسبه و دریافت گردد.

۵-نامه شماره۱۸۵۴۰/۴/۱/۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص فروش یک واحد خدماتی واقع در میدان سعدی مجتمع تجاری سعدی به پلاک ثبتی ۱۹۸۸ اصلی ۳۶۰۶ مفروز و مجزی از ۱۹۳۵ قطعه ۴۶ تفکیکی به قیمت کارشناسی رسمی جهت پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران مطرح از طریق مزایده عمومی موافقت شد.

۶-نامه شماره ۱۸۹۹۵/۴/۱/۱ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۱ شهرداری موضوع مساعدت به خانواده مرحوم فیض آقا غلامی مطرح و با پرداخت مبلغ ۲۴٫۹۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت شد.

۷-نامه شماره ۱۸۹۹۴/۴/۱/۱ مورخ۳/۱۱/۱۴۰۱ شهرداری موضوع مساعدت به خانواده مرحوم حسن صفدری بهلولی مطرح و با پرداخت مبلغ ۲۷٫۱۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت شد.

۸-نامه شماره ۱۴۳۳۷/۴/۱/۱ مورخ ۷/۹/۱۴۰۱ شهرداری موضوع مساعدت به انجمن اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه شاهد مطرح و با پرداخت مبلغ ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت شد.

۹-نامه شماره ۱۸۷۶۶/۴/۱/۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص دریافت تسهیلات از بانک شهر جهت تامین مالی بخشی از خرید ۱۱ دستگاه اتوبوس مطرح و با دریافت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

۱۰-نامه شماره ۱۸۹۲۲/۱۰/۱/۱ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص ارسال مستندات بند ۲ جلسه ۱۳۴ موضوع تمدید قرارداد و اجاره ساختمان آقای محمد رضا مومن مطرح و با ارسال مستندات به فرمانداری موافقت گردید.

۱۱-نامه شماره ۱۸۹۳۱/۱/۴/۱مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص تشکیل کمیته برگزاری مسابقه و فراخوان ساخت انیمیشن، گلیپ و موشن گرافیک با موضوع سمنان و جاده ابریشم در جلسه مطرح و با برگزاری آن از ردیف بودجه ۱۲۰۲۰۵ موافقت گردید.ضمناً آقای حسین موسوی دلازیانی به عنوان نماینده این شورا جهت عضویت در مجموعه ارزیابی این آثار انتخاب گردیدند.

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان * بند۳    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد