مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۹

  • ۲۷ دی ۱۴۰۱
  • ۴۸ بازدید

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۳۹

فوق العاده

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۶ تاریخ جلسه : دو شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۶

ازساعت    ۱۵ لغایت  ۱۹

شماره جلسه  :  ۱۳۹
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید . در این جلسه  موارد مربوط به پساب و تعرفه سال ۱۴۰۲ شهرداری مورد بحث وبررسی قرار گرفت .

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۳۹ ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۶

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸-تصمیمات متخذه :

جلسه باذکر صلوات و  بدون مصوبه پایان یافت  .