مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۸

  • ۲۷ دی ۱۴۰۱
  • ۴۸ بازدید

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۳۸

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۰ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۰

ازساعت    ۸ لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۳۸
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی غایب     ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۳۸ ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۰

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۱۷۹۵۸/۴/۱/۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱موضوع کمک بلاعوض به خانواده مرحوم بشیر غلامی مطرح و با پرداخت مبلغ ۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲موافقت گردید.

 

۲-نامه شماره ۱۷۹۵۷/۴/۱/۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ موضوع کمک بلاعوض به خانواده مرحوم جان آقا دانشیار مطرح و با پرداخت مبلغ ۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

 

۳- نامه شماره ۱۷۹۵۹/۴/۱/۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ موضوع کمک بلاعوض به سید ابراهیم شنایی مطرح و با پرداخت مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

 

۴-نامه شماره ۱۷۶۱۱/۴/۱/۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۱ موضوع کمک بلاعوض به مجید هاشم پور و با پرداخت مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

 

۵- نامه شماره ۱۷۶۱۳/۴/۱/۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۱ موضوع کمک بلاعوض به محسن شاهی مطرح و با پرداخت مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

 

۶-نامه شماره۱۷۹۵۶/۴/۱/۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ موضوع پرداخت هزینه های صدور و تمدید ضمانت نامه به شرکت اشراق سمنان در خصوص همکاری در دریافت سهمیه قیر شهرداری مطرح و با مبلغ هزینه کرد۷۰۰٫۸۴۹٫۷۲۳ریال از محل ردیف بودجه ۱۷۰۱۰۵ موافقت گردید.

 

۷-نامه شماره ۱۷۵۷۴/۱۷/۱/۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۱ موضوع تعدیل ارقام مندرج در بخشنامه شماره ۱۲۸۲۲۵ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱مطابق افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت مطرح و باستناد تبصره ۲ ماده چهار بدواً تعدیل ارقام مندرج در جدول اقدام و نسبت به محاسبه حق الجلسات معوق طی سالهای  ۱۴۰۰ تاکنون اقدام گردد.

جلسه باذکر صلوات و ۷ مصوبه پایان یافت  .

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی * * غایب  
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد