مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۷

  • ۱۵ دی ۱۴۰۱
  • ۵۸ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۳۷

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۳۷

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳

ازساعت    ۸ لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۳۷
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.  در ابتدای جلسه طبق دستور از قبل تعیین شده نطق پیش از دستور مهندس خراسانیان و مهندس نظری ارائه گردید.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۳۷ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳

  

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

  

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۱۷۲۵۹/۴/۱/۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به کلیه پرسنل شهرداری، آژانسی و خدماتی، کارتی و سایر عوامل به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت علی ابن ابیطالب (ع) از ردیف بودجه های ۱۶۰۲۰۱(بن هاو کمک های غیرنقدی) ۱۲۰۲۰۱(خدمات قراردادی اشخاص) ۱۲۰۲۰۷(واگذاری خدمات شهری) ۱۲۱۴۰۴(کرایه وسائط نقلیه)۵۰۱۰۲۰۹(خدمات فنی وپشتیبانی و نگهداری امور فناوری و اطلاعات)۲۰۱۰۲۱۳(مشارکت در احداث و نگهداری فضای سبز بخش خصوصی)۱۰۴۰۳۰۵(اخذ مشاور جهت طراحی و نظارت بر پروژه های عمرانی) به جهت شامل شدن به کلیه پرسنل جمعاً به مبلغ ۹٫۲۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت شد.

۲-نامه شماره ۷۴۳۴/۴/۱ مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ موضوع کمک بلاعوض به پایگاه مقاومت بسیج الغدیر مطرح و با پرداخت مبلغ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت شد.

۳- نامه شماره ۱۷۱۹۵/۱۷/۱/۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص مساعدت به آقای محمد رضا رسولی خورشیدی مطرح و با پرداخت مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

۴-نامه شماره ۱۷۱۱۶/۴/۱/۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص مساعدت به خانم فاطمه گلستانی مطرح و با پرداخت مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲موافقت شد.

۵- نامه شماره ۱۴۸۸۸/۱۹/۴/۱ مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص تفاهم نامه فی مابین سازمان فرهنگی و باشگاه پدیده مطرح و با پرداخت مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به باشگاه مذکور موافقت گردید.

۶-نامه شماره ۱۶۵۲۸/۴/۱/۱ مورخ ۱/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص اخذ تسهیلات وام خرید دین از بانک شهر به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال مطرح و موافقت شد.

۷-نامه شماره ۱۷۱۱۹/۴/۱/۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱شهرداری در خصوص مساعدت به خانواده مرحوم امین آقا غلامی مطرح و با پرداخت مبلغ ۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت شد.

۸-نامه شماره ۱۷۱۱۷/۴/۱/۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص مساعدت به خانواده مرحوم مختار میرزایی مطرح و با پرداخت مبلغ ۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت شد.

۹-نامه شماره ۱۷۱۱۸/۴/۱/۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص مساعدت به خانواده مرحوم محمد شایق سعیدی مطرح و با پرداخت مبلغ ۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت شد.

۱۰-نامه شماره ۱۷۱۳۳/۳۱/۱/۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص اصلاح ردیف بودجه مساعدت به آقای ایاز عموزاده مطرح و با پرداخت از ردیف ۱۵۰۳۰۲ موافقت شد.

۱۱-نامه شماره ۱۷۱۳۴/۳۱/۱/۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص اصلاح ردیف بودجه مساعدت به آقای برات زرین کفش مطرح و با پرداخت از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت شد.

۱۲-نامه شماره ۱۶۵۲۹/۴/۱/۱ مورخ ۱/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص مساعدت به آقای نقی مهذب عراقی مطرح و با پرداخت مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت شد.

۱۳-نامه شماره ۱۶۵۳۱/۴/۱/۱ مورخ ۱/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص مساعدت به مسجد صاحب الامر یوسف آباد کندو مطرح و با پرداخت مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت شد.

۱۴-نامه شماره ۱۴۵۱۱/۴/۱/۱ مورخ ۸/۹/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص مساعدت به خانم سحر نظری مطرح و با پرداخت مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴موافقت شد.

۱۵-نامه شماره ۱۷۲۰۰/۱۳/۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص دیوار کشی خانه های متروکه به استناد ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها و تاکید مقامات قضایی مطرح و با دیوار کشی زمین و خانه های ذکر شده موافقت شد.

۱۶-نامه شماره ۱۶۶۱۷/۴/۱/۱ مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص فروش یک قطعه زمین از طریق مزایده عمومی مفروض و مجزی از ۶ قطعه ۷ تفکیکی از پلاک های ثبتی ۳۴۲۰ و ۳۴۲۲ جهت خرید و تامین بخشی از تجهیزات آتش نشانی طبق نظر کارشناسی مطرح و موافقت شد.

۱۷-نامه شماره ۱۶۴۵۴/۱۱/۱۳/۱ مورخ۳۰/۹/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۳/۷۶۲۷ به مالکیت وراث مرحومه هاجر همتی مطرح و به استناد صورتجلسه توافقی مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۱ با تملک پلاک ثبتی فوق موافقت شد.

۱۸-نامه شماره  ۱۶۴۵۳/۱۱/۱۳/۱ مورخ ۳۰/۹/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۳/۷۶۲۷ به مالکیت وراث مرحوم حاج رضا همتی مطرح و به استناد صورتجلسه توافقی مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۱با تملک پلاک ثبتی فوق موافقت شد.

۱۹-نامه شماره ۱۴۸۴۰/۱۱/۱/۱ مورخ ۱۳/۹/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص درخواست خانم ریتا قهرمانی مبنی بر تهاتر طلب نامبرده ناشی از کاهش مساحت قطعه معوض ۷ تفکیکی ثبتی از پلاک ۲۲۹/۹۷۶۹ مطرح و با تهاتر با اخذ پروانه حداکثر تا پایان سال بر مبنای تعرفه ۹۹ موافقت شد.

۲۰-نامه شماره ۱۶۴۵۵/۱۱/۱۳/۱ مورخ ۳۰/۹/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص پرونده آقای رضا ارجنه موضوع ارسال مستندات به فرمانداری محترم سمنان مطرح و مقرر شد مستندات مربوطه به فرمانداری ارسال گردد.

۲۱- نامه شماره ۱۶۶۱۳/۸/۱۹/۱ مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری موضوع درخواست آقای محمد حقیقت مبنی بر پرداخت عوارض بر مبنای تعرفه سال ۱۴۰۰ مطرح از آنجاییکه در سال ۱۴۰۰ اضافه مساحت محاسبه شده اما به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نشده و صرفاً تبدیل ها به ماده ۱۰۰ ارجاع شده است و شهرداری می بایست در همان سال کمیسیون ماده ۱۰۰ را گزارش می کرده تا مالک مشمول عوارض سال جدید نگردد لذا جهت دفاع از حقوق مالک با پرداخت عوارض بر مبنای سال ۱۴۰۰ موافقت گردید.

جلسه باذکر صلوات و ۲۱ مصوبه پایان یافت  .

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
  ۱ علی همتی *    
  ۲ مجید نظری * بند ۱۷و۱۸    
  ۳ حسین موسوی *    
  ۴ حسین گل هاشم *    
  ۵ مهدی خراسانیان *    
  ۶ رضا صباغیان *    
  ۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
  تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد