مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۶

  • ۱۱ دی ۱۴۰۱
  • ۴۹ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۳۶

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۳۶

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۰ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۰

ازساعت    ۱۶ لغایت  ۲۰

شماره جلسه  :  ۱۳۶
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.  در این جلسه اعضای انجمن دیدبان زیست بوم شهر سمنان جهت موارد مربوط به محیط زیست در جلسه حضور یافتند.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۳۶ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۰

  

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

  ۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۱۶۷۷۱/۴/۱/۱ مورخ ۵/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص واگذاری زمین قطعه ۳ تفکیکی از پلاک ثبتی ۳۴۲۰و ۳۴۲۲ واقع در بلوار شریف واقفی به مساحت ۶۵۸/۲۰۶ متر مربع از طریق ترک تشریفات به شرکت اورنگ برج با توجه به نظر کارشناسی رسمی موافقت گردید.

 

۲-نامه شماره ۱۶۷۷۰/۴/۱/۱ مورخ ۵/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص واگذاری زمین قطعه ۴ تفکیکی از پلاک ثبتی ۳۴۲۰و ۳۴۲۲ واقع در بلوار شریف واقفی به مساحت ۶۶/۲۰۵ متر مربع از طریق ترک تشریفات به شرکت شن و ماسه و فرآورده های بتنی جلال سمنان براساس نظر کارشناسی رسمی موافقت گردید.

 

۳- نامه شماره ۱۶۷۶۹ /۴/۱/۱ مورخ ۵/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص واگذاری زمین قطعه ۱۵ تفکیکی از پلاک ثبتی ۳۴۲۰ و۳۴۲۲ واقع در بلوار شریف واقفی به مساحت ۲۰۰ متر مربع از طریق ترک تشریفات به شرکت هستی ساز ژرف با توجه به نظر کارشناسی رسمی موافقت گردید.

 

۴-نامه شماره ۱۶۷۶۸/۴/۱/۱ مورخ ۵/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص واگذاری زمین قطعه ۱۱ تفکیکی از پلاک ثبتی ۳۴۲۰ و ۳۴۲۲ واقع در بلوار شریف واقفی به مساحت ۸۸/۲۰۱ متر مربع از طریق ترک تشریفات به شرکت هستی ساز ژرف با توجه به نظر کارشناسی رسمی موافقت گردید.

 

۵- نامه شماره ۹۹۹۰/۱/۵۰۲۳ مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۱ در خصوص بند ۳ جلسه ۱۲۷ مورخ ۵/۹/۱۴۰۱ شورا با موضوع تفاهم نامه فی مابین شهرداری و آقای علی اکبر سعداله و هزینه های انجام شده زائر سرای ائمه بقیع مجدداً مطرح و اعضای شورا بر مصوبه قبلی خود اصرار نمودند.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان * ۲,۳,۴    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد