مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۵

  • ۱۱ دی ۱۴۰۱
  • ۳۳ بازدید

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۳۵

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۰٫۳ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۰٫۳

ازساعت    ۱۶ لغایت  ۲۰

شماره جلسه  :  ۱۳۵
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید. این جلسه با حضور مطالبه گران به بررسی مشکلات شهری پرداخته شد.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۳۵ ۱۴۰۱٫۱۰٫۳

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

تصمیمات متخذه :

جلسه بدون مصوبه پایان یافت.