مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۴

  • ۳ دی ۱۴۰۱
  • ۳۸ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۳۴

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۳۴

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۲۹ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۲۹

ازساعت    ۸ لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۳۴
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۳۴ ۱۴۰۱٫۹٫۲۹

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۱۴۸۸۷/۱۰/۱/۱ مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۱ در خصوص تعرفه بهای خدمات شهری اتباع و مهاجرین خارجی در سال ۱۴۰۱ مطرح و با مبالغ به شرح یک نفره ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ، دو نفره ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ریال ، سه نفره۲٫۵۰۰٫۰۰۰ریال ، چهار نفره ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ریال ، پنج نفره ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، شش نفره ۳٫۲۵۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

 

۲-نامه شماره ۱۵۴۵۶/۱۰/۱/۱ مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۱ درخواست آقای محمد رضا موذن در خصوص تمدید قرارداد اجاره ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی ۹/۴۷ واقع در خیابان شیخ فضل اله نوری مطرح و با تمدید قرارداد به مدت یکسال موافقت گردید.

 

۳- نامه شماره ۱۵۹۹۵/۱۱/۲/۱ مورخ ۲۵/۹/۱۴۰۱ درخصوص تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۹۱۶۶ به مالکیت ورثه شاهی که در مسیر بلوار ۴۵ متری قرار گرفته مطرح و با تملک پلاک ثبتی فوق برابر تصویر کارشناسی رسمی و صورتجلسه توافقی مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱ از ردیف بودجه ۴۰۱۰۴۱۶ موافقت گردید.

 

۴-نامه شماره ۱۵۹۹۱/۱۱/۱۳/۱ مورخ ۲۵/۹/۱۴۰۱ در خصوص تملک پلاک ثبتی ۵۳۹۵ به مالکیت آقای فتح اله عسگرزاده براساس صورتجلسه توافقی ۲۷/۶/۱۴۰۱ و کارشناسی رسمی مطرح و موافقت گردید.

 

۵- نامه شماره ۱۰۴۹۲/۱/۵۰۲۳ مورخ ۲۷/۹/۱۴۰۱ فرمانداری محترم سمنان در خصوص بند ۷ صورتجلسه شماره ۱۳۰ شورا با موضوع گزارش حسابرسی سال ۹۹ مطرح و اعلام گردید که حسابرسی در سال ۹۹ قابل اصلاح نبوده و در سال های آتی اصلاح خواهد شد.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
  ۱ علی همتی *    
  ۲ مجید نظری * بند۴    
  ۳ حسین موسوی *    
  ۴ حسین گل هاشم *    
  ۵ مهدی خراسانیان *    
  ۶ رضا صباغیان *    
  ۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
  تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد