مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۲

  • ۲۶ آذر ۱۴۰۱
  • ۷۱ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۳۲

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۳۲

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۲۲ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۲۲

ازساعت    ۸  لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۳۲
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۳۲ ۱۴۰۱٫۹٫۲۲

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

  

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۱۵۴۵۱/۱۱/۱۳/۱ مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۳/۶۷۸۵ به مالکیت آقای محمد حسینی مطرح و به استناد صورتجلسه توافقی مورخ۱۳/۹/۱۴۰۱ موافقت گردید.

 

۲- نامه شماره ۱۴۶۸۲/۱۰/۱۹/۱ مورخ ۱۰/۹/۱۴۰۱ در خصوص مستندات پرونده آقای گل آقا حامدی در جلسه مطرح و با ارسال آن به فرمانداری موافقت گردید.

 

۳- نامه شماره ۹۹۸۷/۱/۵۰۲۳ مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۱ فرمانداری در خصوص بند ۶ صورتجلسه ۱۲۵ با موضوع پرونده آقای هومن جدیدی مطرح و اعضای شورا بر مصوبه قبلی خود اصرار نمودند.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان * -بند ۲
   
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد