مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۰

  • ۱۵ آذر ۱۴۰۱
  • ۶۲ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۳۰

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۳۰

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۱۵ تاریخ جلسه :سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۱۵

ازساعت    ۸  لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۳۰
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی غایب     ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.  در ابتدای جلسه آقای شهردار و جناب آقای ملحی معاون شهرسازی در خصوص شهرک ۵۲ هکتاری آسیا و هوافضا گزارشی ارائه نمودند.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۳۰ ۱۴۰۱٫۹٫۱۵

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۱۴۵۱۰/۴/۱/۱ مورخ ۸/۹/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص مساعدت به مسجد و تکیه وزیری در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ به تکیه مذکور موافقت گردید.

 

۲-نامه شماره ۱۴۹۷۳/۴/۱/۱ مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص مساعدت به کانون فرهنگی و هنری مصلی سمنان در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۲۰۲۰۵ به خردسالان و کودکان بابت اجرای سرود در هفته بسیج موافقت گردید.

 

۳-نامه شماره ۱۴۷۶۵/۴/۱/۱ مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص مساعدت به آقای رضا گندمچین بابت بیماری فرزند نامبرده در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

 

۴-نامه شماره ۱۴۶۲۲/۴/۱/۱ مورخ ۹/۹/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص مساعدت به آقای برات زرین کفش از پرسنل شهرداری جهت شرکت فرزند نامبرده در مسابقات کونگ فو در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید.

 

۵-نامه شماره ۱۴۵۰۹/۴/۱/۱ مورخ ۸/۹/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص مساعدت به آقای ایاز عموزادی جهت شرکت فرزند نامبرده به مسابقات کونگ فو مطرح و با پرداخت مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید.

 

۶-نامه شماره ۱۴۵۱۸/۴/۱/۱ مورخ ۸/۹/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص فروش یک قطعه زمین از طریق مزایده در جلسه مطرح و با فروش زمین در شهرک غرب قطعه ۳۴ تفکیکی به مساحت ۸۴/۱۵۶ متر مربع طبق نظر کارشناسی موافقت گردید.

 

۷-نامه شماره ۱۳۹۱۰/۴/۱/۱ مورخ ۲/۹/۱۴۰۱ در خصوص گزارش حسابرسی سال ۹۹ شهرداری سمنان بصورت مشروط طبق نظر حسابرس منتخب مطرح و موافقت گردید.مقرر شد شهرداری سمنان نسبت به رفع نواقص و اصلاحات اقدام نماید.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی * غایب  
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد